Vam je prispevek všeč?

Pred dnevi sem objavil korespondenco med občinskim svetnikom Komunalno-ekološke liste Rolandom Krajnikom in kabinetom župana Škofje Loke Mihe Ješeta glede onesnaženosti zraka v občini, predvsem na Godešiču. Polemika seveda še ni končana, danes v enem članku objavljam nov Krajnikov javni dopis in občinski odgovor nanj. V zapisa vsebinsko nisem posegal, le rahlo sem ju lektoriral.

Javno pismo občinskega svetnika Rolanda Krajnika:

»Kljub očitnim nesmislom, ki so zapisani v zadnjem dopisu občine, sem hotel prekiniti to dopisovanje prek medijev. Vendar so me okoliščine prisilile, da sem si premislil. Namreč, v času od petka zjutraj do sobote zjutraj je bil zrak na Godešiču ponovno zelo umazan. Najhuje je bilo v soboto ponoči, ko je bil zrak na Godešiču sedem ur zelo onesnažen, od tega je bil visoko onesnažen 4 ure, proti jutru pa je bil 3 ure zelo visoko onesnažen. V tem času je bil zrak na vseh drugih merilnih mestih nizko onesnažen. Prilagam grafe, ki to ponazarjajo. Prilagam tudi sliko merilnika iz Godešiča iz sobote zjutraj ob 6.20, na kateri se vidi, da v bližini merilnika ni parkiran noben avto ali kamion.

Zaradi nespornih dokazov mi ni jasno, zakaj občina nadaljuje svoje grobe neresnice in trdi: »Prav tako ni res, kar vztrajno ponavlja občinski svetnik Krajnik, da podatki za merilno postajo na Godešiču zelo odstopajo od ostalih merilnih mest.« Dejstvo je, da prebivalci Godešiča dihajo slab zrak. Dejstvo je tudi, da za to ni kriv promet, prav tako na onesnaženje vsaj polovico leta ne vplivajo individualna kurišča. To po mojem mnenju pomeni, da je v največji meri za onesnažen zrak na Godešiču kriva industrija na Trati. Zato glede na situacijo zahtevam, da se po naselju Godešič postavi več merilnikov onesnaženosti zraka. Prav tako bi moral biti vsaj en merilnik postavljen v vsako krajevno skupnost.

Glede na opažanja zadnji mesec sedaj že lahko rečemo, da  pri povečanju onesnaževanja na Godešiču obstaja vzorec. Vedno je največje na začetku jutra, okoli 6. do 7. ure. Ta vzorec in približno 24-urno zelo povečano onesnaževanje od minulega petka do sobote dokazujeta, da gre za sistemsko onesnaževanje. Vse to pa dokazuje, da to niso občasni kratkotrajni odkloni, ki so posledica nekega lokalnega vira, npr. parkiranega avtomobila v bližini, kakor sugerira občina. Edini možen sistemski izvor onesnaževanja na Godešiču pa je industrija.

Še enkrat sprašujem občinsko vodstvo, kam po njihovem gre 17,8 tone skupnega prahu, 13,8 tone CO, 35,1 tone Nox, 138 ton SO2, 25 ton TOC (skupen organski ogljik), 0,8 ton HCl, 0,8 ton HF, 4 tone fenola, 4,7 tone formaldehida in 2 toni amonijaka, kolikor je loška industrija spustila emisij (večino tega odpade na Knauf Insulation) v zrak v letu 2016. Seveda ne pričakujem, da bom dobil odgovor. Občina bo vse skupaj zavila v celofan oz. onesnaževanje skrila v dnevna in letna povprečja onesnaženosti zraka in rekla, da vsi občani Škofje Loke dihamo kvaliteten zrak. To pa seveda vsaj za prebivalce Godešiča na noben način ne drži.

V zadnjem času se je name obrnilo več zaskrbljenih občanov, še posebej iz Godešiča. Vse zelo skrbi povečanje onesnaženosti zraka na Godešiču. V prilogi prilagam tudi zapis ene od prebivalk Godešiča iz enega od družbenih omrežij. V njem navaja, da že nekaj časa redno sledi kakovosti zraka v njenem okolišu. Pravi, da je res bolj pozorna zaradi zdravstvenih razlogov – rak na pljučih v družini, nediagnosticirana bolezen pljuč v družini, pred leti množično umiranje v njeni soseski, seveda večinoma rak. Glede na številke na merilnih napravah jo zanima, kam se bodo povzpele v kurilni sezoni, ki prihaja. Zdi se ji, da bi kot občanka Škofje Loke zaslužila obrazložitev, zakaj v njeni vasi prihaja do tako drastičnih odstopanj od drugih merilnih enot v Škofji Loki.

Od župana zahtevam, da se opravi analizo snovi, ki jih zaznavajo merilniki, še posebej tisti na Godešiču. Le na ta način bomo zagotovo vedeli, kdo dejansko onesnažuje zrak. Prav tako zahtevam, da se nemudoma uveljavi sprejet sklep o začetku merjenj stopnje onesnaženosti s fenolom in formaldehidom.

Od razprave na občinskem svetu ne pričakujem veliko. Župan ima pod sabo glasovalni stroj (ki ga sestavlja njegova Lista prijateljev Loke, SDS, SD in DeSUS), ki bo poskrbel, da se bodo sprejele take odločitve, ki si jih bo zamislil župan, in ne take, ki bi bile v prid okolju v naši občini.

V Zakonu o lokalni samoupravi je v 21. členu izrecno opredeljeno, da mora občina skrbeti za varstvo zraka. Vendar je to v Škofji Loki le mrtva črka na papirju.« 

 

V imenu občine oziroma županovega kabineta je občinskemu svetniku odgovoril Jernej Tavčar iz občinske PR-službe.

Tudi njegov odgovor objavljam v celoti:  

»Merilni sistem za spremljanje kakovosti zraka je občina Škofja Loka financirala in implementirala prav z razlogom, da bodo naši občani in pristojne strokovne službe lahko na stalen, transparenten, dostopen in primerljiv način spremljale kakovost zraka v občini.

Na podlagi delnih podatkov v testnem obratovanju sistema ni mogoče delati sklepov, ki jih pošiljate občanom in medijem. Ponovno vas prosimo, da prenehate širjenje neresnic in strašenje ljudi brez preverjenih podatkov.

Prve objave zajetih podatkov kakovosti zraka za vsa merilna mesta v občini in njihovo strokovno analizo za vse dosedanje merilno obdobje bodo javno predstavljene na septembrski seji Občinskega sveta Občine Škofja Loka, v četrtek, 20. septembra 2018.«

 

Foto:

Avtor: Janez Porenta

0 0 votes
Article Rating