Vam je prispevek všeč?

Škofjeloška Osnovna šola Jela Janežiča za otroke s posebnimi potrebami letos praznuje 75 let. Šola je primerna za 75 otrok, v zadnjem šolskem letu pa jo je obiskovalo 140 učencev. Prostorska stiska na šoli je že več let alarmantna, kar se trenutno rešuje s poukom na hodnikih, v knjižnici, kabinetih, gasilskem domu, Poslovni hiši, na Zavodu za šport … Vsako leto se na šolo vpiše od 5 do 10 otrok več kot preteklo leto. Tako se pričakuje, da bo v šolo jeseni vstopilo nekaj manj kot 150 otrok s posebnimi potrebami.

100 učencev obiskuje šolo iz občin ustanoviteljic (Škofja Loka, Gorenja vas–Poljane, Železniki in Žiri), 40 otrok pa prihaja iz Medvod (29 otrok), Vodic (9) in Kranja (2). Nekateri župani vidijo rešitev prostorske stiske, da se otroke iz drugih občin kar nekako odslovi. Absolutno pa, da se otrok iz drugih občin ne sprejema več.

Že več let potekajo pogovori o nadzidavi šole. Dodatno nadstropje bi prostorsko stisko rešilo. Projektna dokumentacija je pripravljena, pridobljeno je gradbeno dovoljenje, pripravljen je razpis za izvajalca del. Denarja pa ni, zato vse stoji.

Konec letošnjega februarja je bil po 10 letih s strani države le razpisan razpis za sofinanciranje investicij v osnovne šole. Upali smo, da bi na razpisu lahko prejeli 1 milijon €, kar predstavlja 50 % investicije, a je bil razpis po 14 dneh preklican zaradi pandemije, denar pa prerazporejen v državni proračun.

Dvig povprečnin in dvig možne stopnje zadolževanja občin sta dobrodošla ukrepa, ki pa bistveno ne vplivata na zmožnost kritja investicije brez državne subvencije prek razpisa.

Pravijo, da je denar sveta vladar. Tudi v tem primeru ne gre brez njega. Je pa res, da z denarjem upravljamo ljudje. Tu pokažemo svojo človečnost. Če ni težko graditi športne dvorane, da bodo zdravi še bolj zdravi, potem tudi ne sme biti težko zgraditi prostor otrokom, ki potrebujejo posebno obravnavo, da bodo lahko razvili sposobnosti do svojih zmožnosti in si bili po koncu šolanja sposobni zaslužiti lasten kruh.

Čisto vsak otrok šteje! Vsakemu otroku moramo pomagati in mu omogočiti vzpodbudno okolje. Tudi družine teh otrok so zaradi njih v stiskah in na preizkušnjah. Je pa dejstvo, da se lahko vsakemu zgodi, da dobi otroka ali vnuka s posebnimi potrebami.

»To, kar zmorete, ste dolžni storiti!« Pogosto se zgodi, da čeprav neko stvar zmoremo, je ne opravimo, ker pač nimamo volje, ali pa smo premalo nagovorjeni. Verjamem, da je v vas, ki prebirate te vrstice, še veliko potenciala. Zato vas prosim. Prosim, da ponesete potrebo po nadzidavi OŠ Jela Janežiča v svet.

Naj sliši vlada in prepozna multiplikatorne učinke gradnje na gospodarstvo in umesti razpis za sofinanciranje osnovnih šol v sveženj ukrepov za krepitev gospodarstva po koroni. Naj sliši Ministrstvo za finance, da dodeli Ministrstvu za šolstvo, znanost in šport dovolj finančnih sredstev za razpis. Naj slišijo v Medvodah, da je čas za zrelo odločitev in dolgotrajno rešitev. Naj slišijo ostale občine, da je sedaj že res skrajni čas za gradnjo.

Saj ni res – pa je. Da bi na obstoječi šoli dogradili še eno nadstropje, je treba osvestiti pomen gradnje več kot 200 ljudem. Županom, občinskim uradnikom in občinskim svetom 7 občin, vladi in uradnikom dveh ministrstev. In vseh 200 mora govoriti isti jezik, da bodo otroci imeli primeren prostor v šoli.

Prosim vas, v imenu otrok in staršev, da pomagate po svojih močeh.

_ _ _

Avtor: Tomaž Paulus – Predsednik Sveta staršev OŠPP Jela Janežiča

Foto: OŠ Jela Janežiča

0 0 votes
Article Rating