Vam je prispevek všeč?

Na nedeljski prispevek na tem portalu (TUKAJ), v katerem sem navajal besede vladnega govorca Jelka Kacina, češ da se s ponedeljkom, 26. oktobra 2020, začasno zapira Upravna enota Škofja Loka, njen delokrog pa v tem času prevzema Upravna enota Kranj, se vas je odzvalo kar nekaj bralk in bralcev, ki ste mi sporočili, da loška upravna enota dela naprej. Kaj je res in kaj ne, sem preveril pri načelniku UE Škofja Loka mag. Bojanu Miklavčiču, ki mu razlogi, zakaj je Kacin v nedeljo podal drugačno informacijo, niso znani. Načelnikov hiter in obširen odgovor v nadaljevanju objavljam v celoti in se mu zanj lepo zahvaljujem.

ODGOVOR NAČELNIKA UE ŠKOFJA LOKA MAG. BOJANA MIKLAVČIČA

»Kljub vsem varnostnim protokolom in zaščitnim sredstvom, ki jih v UE Škofja Loka, z namenom preprečevanja okužb s covidom-19, izvajamo v skladu in z navodili, usmeritvami NIJZ ter navodili in normativnimi akti Vlade RS, se v upravni enoti v tem trenutku soočamo s povečanim številom okužb med zaposlenimi, zato na posameznih področjih dela oziroma nalog, kljub trudu in angažiranju vseh, ki smo še ostali na delovnih mestih, prihaja do občasnih motenj pri izvajanju posameznih upravnih storitev.

Že vnaprej naročene stranke, ki želijo upravne zadeve urediti na področjih, na katerih prihaja do motenj poslovanja, smo o tem obvestili in jih naročili na drug termin. Tiste vnaprej naročene stranke, ki želijo upravne zadeve urediti na področjih, ki niso vezana na krajevno pristojnost (kot so denimo osebne izkaznice, potni listi, prijava prebivališč …), pa smo obvestili, da lahko, če ureditve upravne zadeve ne morejo preložiti na poznejši čas oziroma počakati na (novi) termin, ki jim ga je UE Škofja Loka določila, uredijo v kateri koli drugi upravni enoti v Sloveniji oziroma strankinemu prebivališču najbližji upravni enoti.

Med vikendom je bilo izvedeno tudi razkuževanje celotne stavbe, v kateri deluje UE Škofja Loka. Stranke oziroma uporabnike naših storitev bomo o poslovanju upravne enote na ustrezen način sproti obveščali, prosimo pa za strpnost in razumevanje.«

Foto: Turizem Škofja Loka

Avtor: Janez Porenta

0 0 votes
Article Rating