Vam je prispevek všeč?

Ob današnjem prazniku dela sem iz javno dostopnih podatkov, ki jih ponuja Statistični urad (SURS), izluščil podatke o številu delovno aktivnih prebivalcev, (samo)zaposlenih in višini povprečne plače za leto 2020 v občini Škofja Loka.

Iz njih je razvidno, da se je v primerjavi z letom poprej število zaposlenih znižalo za 84, število samozaposlenih pa dvignilo za 73. Povprečni mesečni bruto in neto plača na zaposlenega sta v primerjavi z letom 2019 poskočili za okrog 50 €.

PODATKI SURS ZA ŠKOFJO LOKO (2020)

Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču): 10.316 (leto prej 10.349)

Število delovno aktivnih prebivalcev (po delovnem mestu): 10.104 (leto prej 10.113)

Število zaposlenih oseb (po delovnem mestu): 9006 (leto prej 9090)

Število samozaposlenih oseb (po delovnem mestu): 1097 (leto prej 1024)

Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo: 1830,19 € (leto prej 1784,16 €)

Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo: 1212,94 € (leto prej 1162,91 €)

Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100): 98,6 (leto prej 101,7)

Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100): 100,4 (leto prej 102,6)

Vir: SURS

Foto in povzel: Janez Porenta

0 0 votes
Article Rating