Vam je prispevek všeč?

S 1. oktobrom 2019 je Občina Škofja Loka razširila parkirišče na Štemarjah na Kapucinskem trgu.

Tudi na razširjenem, makadamskem delu parkirišča vzhodno od že obstoječih parkirnih površin velja režim kratkotrajnega plačljivega parkiranja.

V enoten parkirni režim so vključili tudi že obstoječih 23 (13+10) parkirnih mest, namenjenih kratkotrajnemu parkiranju na zahodu in jugozahodu Ljubljanske banke oziroma poslovne hiše.

Brezplačno kratkotrajno parkiranje tako ostaja le na dveh parkirnih mestih, namenjenih polnjenju električnih vozil, na katerih maksimalni čas parkiranja in polnjenja ostaja dve uri.

Nov parkirni režim velja od 1. oktobra 2019. Cena parkiranja na parkirišču Štemarje se ne spreminja, saj v veljavi ostaja obstoječi parkirni režim: prvi dve uri je parkiranje brezplačno, vsaka naslednja ura pa je plačljiva – po 0,50 € na uro.

Foto: Občina Škofja Loka

Avtor: Janez Porenta

0 0 votes
Article Rating