Vam je prispevek všeč?

Zaradi znanih razmer in trenutnega zdravstvenega stanja ob epidemiji novega koronavirusa so se na Občini Škofja Loka odločili podaljšati rok za prijavo del na javni natečaj za najlepšo otroško pravljico Škofje Loke.

Sprva je bil rok za oddajo prijave 27. marec 2020, nato pa so ga podaljšali do jutri, ponedeljka, 4. maja 2020, do 23.59. Če bi radi sodelovali na javnem natečaju, torej lovite še zadnji vlak!

Prijavitelji morajo prijave oddati:

  • po pošti na naslov Občina Škofja Loka, Mestni trg 15, 4220 Škofja Loka. Za pravočasne bodo štele prijave, ki bodo zadnji dan roka priporočene oddane na pošto;
  • po e-pošti na naslov obcina@skofjaloka.si, zadeva: Javni natečaj – pravljica.

Če prijavo prijavitelj pošilja po pošti, mora biti poslana v zaprti ovojnici in z obvezno navedbo natečajnega področja na prednji strani ovojnice, in sicer: »Javni natečaj: pravljica«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden naziv in naslov prijavitelja.

Prijavo je treba oddati na obrazcu, ki ga najdete TUKAJ. Če prijavo prijavitelj odda po e-pošti, ji morajo biti dodane vse predvidene priloge v e-obliki.

Foto: Občina Škofja Loka

Vir: Občina Škofja Loka

Povzel: Janez Porenta

0 0 votes
Article Rating