Vam je prispevek všeč?

Občina Škofja Loka objavlja prosto delovno mesto VODJA PROJEKTA ŠKOFJELOŠKI PASIJON 2021 (m/ž). Delovno mesto je za določen čas s trimesečnim poskusnim delom.

Poleg splošnih pogojev morajo kandidati izpolnjevati še naslednje:

 • vsaj visoka strokovna izobrazba, prva stopnja, družboslovne ali tehnične smeri (prednost bodo imeli kandidati s področja menedžmenta in trženja),
 • tri leta delovnih izkušenj, od tega dve leti samostojnega vodenja poslovnih projektov,
 • znanje vsaj enega svetovnega tujega jezika, prednost imajo kandidati z znanjem angleščine.

Poleg strokovnih znanj od kandidata pričakujejo komunikacijske sposobnosti, zanesljivost, natančnost, visoko motiviranost za delo, organizacijske in vodstvene sposobnosti.

Delovne naloge obsegajo:

 • pripravo poslovnega načrta in izvedbo projekta s spremljajočimi dogodki,
 • pripravo in izvedbo promocijskega načrta in načrta trženja,
 • opravljanje vseh potrebnih administrativnih del za izvedbo projekta in redno poročanje nadzornim organom,
 • zagotavljanje pogojev za delo in podpore režiserju pri delu,
 • organiziranje, vodenje in nadzor nad delom organizacij, delovnih skupin in posameznikov, ki sodelujejo pri izvedbi,
 • sodelovanje pri izvajanju upravnih postopkov z delovnega področja,
 • opravljanje drugih del, povezanih s Škofjeloškim pasijonom.

 

Prijava kandidata mora vsebovati:

 • pisno izjavo in dokazilo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe,
 • opis delovnih izkušenj,
 • motivacijsko pismo, v katerem kandidat obrazloži svojo motivacijo za delovno mesto (do 1000 besed).

Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi:

 • kratek življenjepis,
 • navedbo drugih znan, sposobnosti in pridobljenih veščin kandidata,
 • potrdilo o nekaznovanosti,
 • potrdilo, da proti kandidatu ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

Delovno razmerje bo z izbranim kandidatom sklenjeno za določen čas do 31. julija 2021 s poskusnim trimesečnim delom. Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih organizatorja Škofjeloškega pasijona in na terenu.

Kandidat vloži prijavo pisno, v zaprti ovojnici, z označbo »Objava, Vodja projekta – Škofjeloški pasijon 2021, št. 1100-0001/2019« na naslov: Občina Škofja Loka, Mestni trg 15, 4220 Škofja Loka, do srede, 17. aprila 2019, do 23.59. Za pisno obliko prijave se šteje tudi e-sporočilo, poslano na elektronski naslov obcina@skofjaloka.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z varnim elektronskim podpisom.

Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najpozneje v osmih dneh po zaključenem postopku izbire.

Informacije o izvedbi javne objave daje Nina Tušek (04 511 23 11 ali nina.tusek@skofjaloka.si).

Foto: SiGledal/Peter Jeram

Avtor: Janez Porenta

0 0 votes
Article Rating