Vam je prispevek všeč?

Z Občine Škofja Loka so že konec novembra sporočili, da obstoječi sistem za spremljanje in merjenje kakovosti zunanjega zraka decembra dopolnjujejo in nadgrajujejo z meritvami smeri in jakosti vetra na merilniku, nameščenem na Godešiču.

Obenem v obnovljenih podstrešnih prostorih Loškega gradu nameščajo novo bazno postajo, ki bo zagotavljala avtonomnost, sinhronizacijo in podporo sistema spremljanja kakovosti zunanjega zraka, ter omogočala ustrezen prenos podatkov in objavljanje rezultatov meritev. Na novo bazno postajo bodo v prihodnje lahko priključili oziroma dodajali senzorje za izvajanje meritev različnih parametrov.

Po sprejetem sklepu na seji občinskega sveta in opravljeni analizi izmerjenih podatkov izvedenih meritev kakovosti zraka v dosedanjem testnem obdobju decembra na Godešiču nameščajo tudi dodatno merilno postajo za spremljanje prašnih delcev PM10 po referenčni metodi.

Osnovni namen postavitve merilne postaje je še bolj natančno in referenčno spremljanje kakovosti zunanjega zraka. Merilno postajo postavlja izbrani izvajalec meritev, Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano iz Maribora, ki ima za izvajanje meritev vsa potrebna pooblastila javne državne Agencije RS za okolje (ARSO).

Mesečno poročilo

Meritve koncentracije delcev PM10 v zraku bodo izvajali po referenčni metodi za delce PM10 po SISTE EN 12341:2014. Meritve so začeli izvajati 1. decembra 2018 in jih bodo kontinuirano izvajali prihodnjih dvanajst mesecev. Podatke meritev bodo spremljali dnevno, metoda njihovega prikazovanja pa je nekoliko različna in jih ne bo možno integrirati v obstoječi sistem prikazovanja rezultatov meritev kakovosti zunanjega zraka.

Zato bodo izvajalci meritev vsak mesec izdelali mesečno poročilo, ki bo vsebovalo vse rezultate meritev monitoringa s primerjavo rezultatov z zahtevami Uredbe o kakovosti zunanjega zraka. Mesečna poročila bodo objavljena na občinski spletni strani.

Izvajalec meritev bo pripravljal mesečno poročilo in ustrezne analize ter strokovno interpretacijo rezultatov in ga objavljal v roku 14 dni po zaključku izvajanja meritev za pretekli mesec. Decembrsko poročilo bo objavljeno sredi januarja prihodnje leto.

»Na novo postavljena merilna postaja je referenčna in primerljiva z merilnimi postajami, ki sodijo v stalno državno merilno mrežo za spremljanje kakovosti zunanjega zraka ARSO. S postavitvijo nove merilne postaje na Godešiču bomo lahko še bolj strokovno (natančno in primerljivo) spremljali kakovost zraka na Sorškem polju oziroma na ravninskem delu občine,« sporočajo z Občine Škofja Loka.

Foto: Občina Škofja Loka

Avtor: Janez Porenta

0 0 votes
Article Rating