Vam je prispevek všeč?

Kot so sporočili z Občine Škofja Loka, je župan Tine Radinja včeraj predal namenu prenovljeni poslovilni objekt oziroma mrliško vežico na Mestnem pokopališču Škofja Loka. Ta je zdaj priključen na javno kanalizacijo, dobil je novo fasado, v servisnem vzhodnem delu so opremljena čajna kuhinja, ločene sanitarije in priročno skladišče, v vse prostore pa odslej lahko dostopajo tudi gibalno omejene osebe.

Celotno investicijo v višini okrog 200.000 evrov (z opremo vred) je financirala Občina Škofja Loka. Projekte za vzdrževalna dela so pripravili v ljubljanskem ateljeju Arrea, d. o. o., dela na objektu je opravilo ljubljansko podjetje Akvaing, d. o. o., gradbeni nadzor pa je opravljalo podjetje T. Medved, d. o. o., Zbilje.

Osnovni objekt je bil zgrajen leta 1893 ob južnem delu leto prej obzidanega zemljišča, ki je postalo novo pokopališče župnije in mesta Škofja Loka. Takrat je bil takšen objekt na pokopališčih obvezen, ni pa se še uporabljal kot mrliška vežica. S prezidavo in leta 1945 še dozidavo vzhodnega dela je postal poslovilni objekt Mestnega pokopališča.

Dotrajanost in slabo vzdrževanje objekta sta zahtevala nujno obnovo. Občina je po več poskusih leta 2016 naročila idejno zasnovo prenove objekta, naslednji dve leti pa je nastajal projekt za izvedbo. Ker je območje pokopališča varovano kot enota kulturne dediščine, je Občina tesno sodelovala z Zavodom za varstvo kulturne dediščine (ZVKDS). Predlani je bil objavljen javni razpis za izbiro izvajalca obnove – vzdrževalnih del, po lanskem podpisu pogodbe pa so se septembra začela dela.

Najprej je bilo treba objekt statično utrditi in sanirati načete temelje in nosilne zidove. Obnovili so ostrešje in zamenjali kritino, na južnem delu strehe dodali svetlobnike, ki zunanjo svetlobo puščajo na oba mrtvaška odra v notranjosti. Odstranjena je bila ena od frčad, novo je celotno stavbno pohištvo, obnovljen vodovodni priključek in vsa električna inštalacija. Na zunanji zahodni strani je novo korito za vodo.

Največje spremembe pa so v notranjosti. Skozi lična vhodna vrata zdaj vstopimo v veliko in malo poslovilno vežico, s čimer je pokopališče pridobilo ločena prostora, kjer lahko ležita dva pokojnika hkrati. Prostora se lahko uporabita tudi kot enoten prostor, saj se prehodi odpirajo in zapirajo. Vsi tlaki so iz granita, enako mrtvaška odra. Stene so ponekod obdane z lesom, kar prostoru daje toplino, so še sporočili z Občine Škofja Loka.

 

Vir: Občina Škofja Loka

Foto: FB Tine Radinja, župan občine Škofja Loka

Povzel: Janez Porenta

0 0 votes
Article Rating