Vam je prispevek všeč?

Z Občine Škofja Loka so sporočili razveseljivo novico, da so za projekt novega vrtca za Kamnitnikom in sanacijo strehe Loškega gradu skupno prejeli 1.864.419 evrov namenskih nepovratnih sredstev. Za projekt izgradnje sodobnega vrtca pa so prejeli tudi 405.208 evrov povratnih sredstev v obliki brezobrestnega posojila.

Namenskih nepovratnih sredstev za nov sodobni vrtec za Kamnitnikom se je nabralo za 1.492.534 evrov, od tega je občina od Eko sklada – Slovenskega okoljskega javnega sklada na javnem pozivu za gradnjo »skoraj nič-energijske stavbe« prejela 1.289.211 evrov, preostalih 203.323 evrov nepovratnih sredstev pa od Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo po 23. členu Zakona o financiranju občin za leto 2019.

Obenem je občina iz istega naslova za leta 2018 in 2019 skupaj prejela še 405.208 evrov povratnih sredstev v obliki izjemno ugodnega brezobrestnega posojila: za letošnje leto 201.885 evrov in za prihodnje leto 203.323 evrov povratnih sredstev.

Za nameček je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo po 23. členu Zakona o financiranju občin za leto 2018 namenilo še 201.885 evrov namenskih nepovratnih sredstev za sanacijo strehe na Loškem gradu, ki bo potekala letos. Že konec lanskega leta pa je za isti projekt na projektnem razpisu za sofinanciranje kulturnih projektov na področju nepremične kulturne dediščine Ministrstva za kulturo občina pridobila še 170.000 evrov nepovratnih sredstev, skupaj torej 371.885 evrov.

Foto: Gradovi

0 0 votes
Article Rating