Vam je prispevek všeč?

Slovensko ljudsko stranko, ki bi se rada s pomlajeno ekipo vrnila v državni zbor, bo na prihajajočih parlamentarnih volitvah 3. junija v volilnem okraju Škofja Loka I zastopala Darija Jamnik iz Virmaš, mati dveh otrok (njenega sina Roka sem že predstavil v rubriki Ločan ekspres), po izobrazbi magistrica mednarodnih in diplomatskih študij, zaposlena v računovodstvu gospodarske družbe. S politiko se je aktivneje srečala pred petimi leti in se po seznanitvi z delovanjem SLS na lokalni ravni stranki tudi pridružila.

»Družina je po mojem mnenju osnovna celica družbe, ki se bo uspešno razvijala le v dobrem in spodbudnem okolju. S svojim delovanjem se zavzemam za kakovostno bivanje vseh generacij. H kakovostnemu življenju bomo pripomogli tudi s tem, da bomo namenili več pozornosti poljedelstvu in samooskrbi s hrano. Kmetu moramo vrniti spoštovanje in omogočiti enak razvoj podeželja, kot ga je deležno bolj urbano področje. Urejeno gospodarsko okolje in pravna država sta temelja, na katerih moramo graditi prihodnost. Dovolj je korupcije in elitizma, zato bomo ustvarjali vitkejšo in bolj transparentno državo, ki bo servis državljanom. Razbremenili bomo plače v korist delavcev, znižali davke in prisluhnili zahtevam slovenskega gospodarstva, upokojencem pa  zagotovili pokojnine. Program zajema tudi ureditev položaja prostovoljnih gasilcev,« je nekaj poudarkov navedla Jamnikova.

In dodala: »Pogumno stopam naprej, saj hočem pomagati ustvariti državo, ki bo ljudem dovolila, da si z lastnim delom omogočijo lepo, dostojno in varno življenje.«

Foto: FB Darija Jamnik

Avtor: Janez Porenta

0 0 votes
Article Rating