Vam je prispevek všeč?

Na Občini Škofja Loka že več let namenjajo proračunska sredstva za izvajanje čistilne akcije, ker želijo, da bi živeli v resnično čisti in lepi Škofji Loki, ki bo prijazna vsem prebivalcem kot tudi obiskovalcem – turistom. Vsako leto si prizadevajo naši bližnjo in daljno okolico očistiti čim temeljiteje in bodo, skupaj s krajevnimi skupnostmi, tudi letos akcijo čiščenja in urejanja okolja izvedli v pomladanskem času.

Že zdaj torej lepo vabljeni, da s prostovoljnim delom pripomoremo k lepoti in urejenosti Škofje Loke tako, da se priključimo Spomladanski akciji čiščenja in urejanja okolja v soboto, 28. marca 2020, od 8. do 13. ure.

Lokacije zbirnih mest (iz prejšnjih let) najdete TUKAJ.

Na zbirnih mestih bodo ločeno zbirali odpadke: embalažo (plastenke, pločevinke), steklo, nevarne odpadke in ostalo. Ločeno zbiranje je pomembno, da je omogočen ločen odvoz, in zaradi nižjih stroškov končne oskrbe posamezne ločene frakcije odpadkov. Prosijo, naj vsak po svojih močeh zagotovi, da bodo na zbirnih mestih različne frakcije odpadkov pravilno ločeno odložene – pripravljene na odvoz.

Akcija ni namenjena odvozu kosovnih odpadkov. Vsako gospodinjstvo v občini vsako leto prejme in lahko koristi po dva kartončka za organiziran odvoz kosovnih odpadkov. Komunalno redarstvo bo vršilo nadzor nad pravilnim ravnanjem z odpadki.

Lokacije zbirnih mest (iz prejšnjih let) najdete TUKAJ.

Navedena že uveljavljena zbiranja mesta po posameznih krajevnih skupnostih so določena glede na prakso iz prejšnjih let. Vse spremembe datuma akcije (če je res treba) ali dodatne lokacije naj krajevne skupnosti in druge organizacije sporočilo koordinatorici čistilne akcije Danici Langerholc (04/51-12-354 ali 031-669-264), ki jih bo zaradi pravočasnega odvoza posredovala izvajalcu odvoza.

Posamezni prostovoljci, ki se bodo udeležili akcije, bodo lahko dobili potrebne pripomočke, vrečke za odpadke in rokavice na sedežu posamezne krajevne skupnosti na dan akcije od 8. do 9. ure in se dogovorili za lokacijo čiščenja.

Krajevne skupnosti in ostale organizacije (zavodi, društva, šole …) naj si pravočasno priskrbijo vrečke in rokavice, ki jih prejmejo na Občini pri Danici Langerholc. Vrečke in rokavice naj prevzamejo najpozneje do četrtka, 26. marca 2020. Prostovoljci morajo na akciji poskrbeti za zagotavljanje lastne varnosti.

Foto: Občina Škofja Loka

Avtor: Janez Porenta

0 0 votes
Article Rating