Vam je prispevek všeč?

V Knjižnici Ivana Tavčarja Škofja Loka so ob prelomu leta sprejeli spremembe v Pravilniku o splošnih pogojih poslovanja knjižnice, na osnovi katerih bodo odslej ob nespoštovanju pravil vedenja obiskovalcev, navedenih v 11. členu, klicali varnostno službo!

Stroški obiska varnostne službe bodo bremenili starše oziroma skrbnike oseb (otrok), zaradi katerih bodo prisiljeni klicati varnostno službo.

In kaj pravi 11. člen? Citiram ga v celoti.

»V prostorih knjižnice so zaposleni dolžni vzdrževati red, ki je v skladu z namenom uporabe posameznih knjižničnih prostorov. Ni dovoljeno neprimerno obnašanje zaposlenih in uporabnikov, zlasti:

 • preglasno govorjenje in vpitje,
 • nepooblaščeno fotografiranje ali snemanje,
 • nepooblaščeno fotografiranje ali snemanje otrok brez dovoljenja staršev ali skrbnikov,
 • se kakor koli nedostojno vesti, nadlegovati, ogrožati ali motiti uporabnike in zaposlene (prinašati nevarne snovi in predmete, nositi neprimerne obleke, neprimerna osebna higiena …) oziroma se vesti na način, ki predstavlja kršitev javnega reda in miru,
 • uporaba mobilnega telefona na način, ki moti druge uporabnike ali zaposlene,
 • prehranjevanje (hrana in pijača), razen na temu namenjenih mestih,
 • kajenje, uživanje alkoholnih pijač in drog v prostorih knjižnice ali pred njimi,
 • uničevanje gradiva, opreme in prostorov,
 • vstopanje v delovna območja zaposlenih brez povabila,
 • nenamenska uporaba računalnikov,
 • verbalno nasilje in drugo nasilno obnašanje.

Če uporabnik krši red v knjižnici, ga je zaposleni dolžan opozoriti in zahtevati, naj takoj konča kršitev. Ob tem ga mora opozoriti, da krši 11. člen pravilnika. Če uporabnik opozorila in zahteve ne upošteva, je zaposleni dolžan poklicati varnostno službo, v nujnih primerih pa policijo.«

Foto: FB Knjižnica Ivana Tavčarja Škofja Loka

Avtor: Janez Porenta

 

0 0 votes
Article Rating