Vam je prispevek všeč?

Občina Škofja Loka obvešča občane, da bo izbrani izvajalec gradnje, jeseniški Kovinar – gradnje ST, storitve in trgovina, d.o.o., začel gradbena dela na objektu Vrtec Kamnitnik.

V ponedeljek, 3. septembra 2018, bodo na območju gradnje novega vrtca v nekdanji vojašnici v Škofji Loki začeli rušitvena dela. V sklopu del bo izvajalec porušil vse objekte znotraj postavljene gradbiščne ograje: skladišče, objekt zavetišča za živali in tri manjše objekte.

Občane pozivajo, naj se v času rušenja objektov ne zadržujejo v neposredni bližini gradbišča, in jih prosijo za strpnost in razumevanje.

Foto: Občina Škofja Loka

Avtor: Janez Porenta

0 0 votes
Article Rating