Vam je prispevek všeč?

Upravna enota Škofja Loka je (TUKAJ) objavila namero za prodajo osebnih avtomobilov znamk renault clio 1,2 (letnik 2008) in renault megane 1,6 (letnik 2002) po metodi neposredne pogodbe.

Podatki o vozilih:

RENAULT CLIO 1,2: datum prve registracije 4. 8. 2008, veljavnost registracije 4. 8. 2020, prevoženi kilometri 40.454, barva bela, motor bencin, ohranjen, manjše poškodbe na zadnjem blatniku; vozilo je vozno, z zimskimi pnevmatikami, redno servisirano, s klimo, centralnim daljinskim zaklepanjem, električnim pomikom prednjih stekel.

RENAULT MEGANE 1,6: datum prve registracije 5. 6. 2002, veljavnost registracije 4. 6. 2021, prevoženi kilometri 95.846, barva bela, motor bencin, ohranjen, sanirane manjše poškodbe; vozilo je vozno, z zimskimi pnevmatikami, redno servisirano, s klimo, centralnim daljinskim zaklepanjem, električnim pomikom prednjih stekel.

Pogodba bo sklenjena s tistim ponudnikom, ki bo ponudil najvišjo odkupno ceno. Ponudbena cena za renault clio 1,2 je 500 evrov, za renault megane pa 400 evrov. Ponudba se odda z izpolnjeno ponudbo za nakup, ki jo najdete med prilogami TUKAJ. Cene in drugi elementi ponudbe, ponujeni na pogajanjih, so zavezujoči. Ponudbena cena mora biti dana v natančnem znesku in ne v razponu. Vse morebitne stroške v zvezi s prenosom lastništva plača kupec. Premičnina bo prodana po načelu videno – kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi prodajne pogodbe ne bodo upoštevane. Organizator si pridržuje pravico, da lahko do sklenitve pravnega posla, brez odškodninske odgovornosti, odstopi od pogajanj.

Kupnina se plača v 8 dneh po sklenitvi pogodbe. Plačilo celotne kupnine v določenem roku je bistvena sestavina pravnega posla. Pri zbiranju ponudb lahko sodelujejo pravne in fizične osebe. Ponudnik lahko poda ponudbo za eno ali obe vozili, pri čemer ne sme odkupa posameznega vozila pogojevati z nakupom drugega vozila. Rok za oddajo ponudbe je 30. junija 2020 do 24. ure. Naslov za oddajo ponudbe: Upravna enota Škofja Loka, Poljanska cesta 2, 4220 Škofja Loka ali e-naslov ue.skofjaloka@gov.si, s pripisom »Ponudba za nakup vozila št. 478-1/2020«. Ponudbe, predložene po izteku roka, bodo izločene iz postopka. Ponudniki bodo o rezultatih zbiranja ponudb obveščeni najpozneje 7 dni po zaključenem zbiranju ponudb. Odpiranje ponudb ne bo javno.

UE Škofja Loka bo pogajanje izvedla le v primeru, da za posamezen avtomobil prejme več kot eno ponudbo. Po prejemu ponudb bo imenovana komisija z vsemi ponudniki izvedla dodatna pogajanja o ceni z namenom doseči čim večjo kupnino za avtomobil. Komisija bo vse ponudnike po e-pošti pozvala, da ponudijo novo, večjo ceno. Če bo cena, ponujena v pogajanjih, nižja ali enaka prvotno ponujeni, oziroma ponudnik v pogajanjih ponudbe ne bo oddal, bo UE Škofja Loka pri končni odločitvi upoštevala prvotno ponudbo. Izbrani ponudniki bodo vozili prevzeli po podpisu pogodbe in ko bo prodajalec prejel kupnino. Prevzema bosta izvedena na lokaciji ogleda. O prevzemu vozila bo izdelan zapisnik.

Vozili se nahajata na parkirnem prostoru UE Škofja Loka. Ogled je možen v poslovnem času po predhodnem dogovoru s kontaktno osebo Tanjo Oman (04/51-12-441, tanja.oman@gov.si), z nazivom zadeve »Ogled vozila št. 478-1/2020«. Komunikacija glede izbora bo potekala prednostno po telefonu ali prek e-pošte.

Foto: UE Škofja Loka

Vir: UE Škofja Loka

Povzel: Janez Porenta

0 0 votes
Article Rating