Vam je prispevek všeč?

Včeraj so se na pokopališču Lipica pri Škofji Loki svojci in prijatelji poslovili od ustanovnega člana Gorske reševalne službe Škofja Loka Srečka Tušarja (1925-2019).

Bil je upokojeni polkovnik in gorski reševalec, izšel pa iz idrijske rudarske družine. Med drugo svetovno vojno, jeseni leta 1943, je komaj 18-leten postal komandir enote, ki se je kalila med stalnimi nemškimi napadi in imela redkokdaj priložnost za počitek. Med drugim je bil komandir diverzantske čete, ki je 5. februarja 1944 vdrla v idrijski rudnik, minirala črpalke in za ves čas vojne onesposobila njegov spodnji del. V noči na 24. april 1944 pa je vodil četo, katere člani so se skrivoma vtihotapili v Postojnsko jamo in tam uničili 12 vagonov bencina, namenjenega za potrebe nemške vojske.

Po zaključku šolanja na Višji oficirski šoli v Beogradu je nastopil dolžnost komandanta inženirskega bataljona Triglavske divizije. Postal je poklicni vojak, se usmeril v minerstvo, ker pa je imel rad gore, je dal prednost delu v planinskih enotah v Sloveniji. Dolga leta so, v okviru Centra za vzgojo (pod)častnikov gorskih, izvidniških in padalskih enot na Bohinjski Beli na tečajih v našem gorskem svetu skozi Srečkovo šolo šle neštete generacije mladih, ki jim je poleg vojaškega dal tudi temeljito planinsko znanje.

Leta 1945 se je včlanil v PD Mojstrana, leta 1947 v AO Mojstrana, sedem let pozneje je postal član AO Kranjska Gora. Kot navdušen smučar je postal tudi učitelj in vaditelj smučanja ter vodnik ZVUTS. Delo v njegovih enotah je teklo brez nesreč. Konec štiridesetih je postal član GRS Jesenice, leta 1954 pa tudi član Komisije GRS. Kot član GRS je imel pregled nad novostmi v tehniki reševanja in najsodobnejšo opremo, pa tudi občutek za potrebe planincev, poskrbel je, da so ob posodobitvah vojaške opreme še uporabni odpisani materiali prišli v roke planincev, ki si tega tedaj še niso mogli kupiti v domačih trgovinah.

Svojo naklonjenost do gora je prenesel tudi na družinske člane in jih ob vsaki priložnosti vodil v gorski svet in na vrhove. Da sta pobuda in zgled rodila sadove, dokazuje njegova vnukinja Eva, ki je kot uspešna športna plezalka dosegala vrhunske uvrstitve, tudi drugo mesto na mladinskem svetovnem prvenstvu v Rusiji. Za planinstvo je navdušil tudi mlade iz Ormoža in bil posredno kriv za ustanovitev PD Ormož. V domači Škofji Loki je sodeloval v odboru Pokala Loka, vodil je vojsko, ki je med zimskimi olimpijskimi igrami v Sarajevu 1984 skrbela za proge na Bjelašnici. Za ugled in bogat prispevek vojaškemu gorništvu mu je ZVGS septembra lani ob Dnevu vojaških gornikov podelila listino častnega člana združenja.

Povzeto po: Pavle Šegula ob 80-letnici Srečka Tušarja (zbornik GRS Škofja Loka Naših 40 let).

Foto: GRZS

Avtor: Janez Porenta

0 0 votes
Article Rating