Vam je prispevek všeč?

Občina Škofja Loka je dinamično subregionalno središče z razvitimi storitvenimi dejavnostmi in široko mrežo kakovostnih vzgojno-izobraževalnih ustanov ter propulzivnim, rastočim gospodarstvom. Že vrsto let se uvršča v državni vrh občin, v katerih je najbolje živeti, sodi pa med občine s stabilnimi demografskimi razmerami.

Morda se je tudi zato Investicijska družba Dolnov d.o.o. odločila, da bo na eni od najzanimivejših lokacij v Škofji Loki zgradila novo stanovanjsko sosesko »Dolenčevi vrtovi«. Nahaja se ob robu mestnega središča na območju nekdanjih Dolenčevih vrtov. Lokacija je na meji med starim, zaščitenim vaškim tkivom in med veznim urbanim tkivom Stare in Škofje Loke (Cesta talcev).

Na gradbeni parceli je predvidena gradnja štirih stanovanjskih stolpičev in dveh manjših poslovno-stanovanjskih objektov s skupno dvoetažno podzemno parkirno garažo, s celotno zunanjo, prometno, komunalno in energetsko ureditvijo. Sosesko bo sestavljalo 96 stanovanj, 4 poslovni prostori, podzemna garaža s kapaciteto za 203 osebna vozila, 33 zunanjih parkirnih mest in otroško igrišče.

Pred začetkom gradnje je investitor TUKAJ objavil ključne informacije o umestitvi soseske v prostor, o zasnovi in oblikovanju stanovanjskih objektov, o zunanji ureditvi soseske, a tudi cenik in razporeditev stanovanj. Informacije pa dobite tudi na e-pošti dolnov@dolnov.si ali na telefonih 031-714-283 (Marjana Vučenović) ali 041-390-397 (Lidija Žibert).

Foto: Občina Škofja Loka

Avtor: Janez Porenta

0 0 votes
Article Rating