Vam je prispevek všeč?

Prvič v več kot 160-letni zgodovini, odkar obstajajo zanesljivi podatki o prebivalstvu na zdajšnjem ozemlju Slovenije, je leta 2019 v naši državi prebivalo več moških kot žensk. Kot so v letnem poročilu zapisali na Statističnem uradu Republike Slovenije (SURS), je 1. julija lani prebivalstvo Slovenije sestavljalo 1.045.835 moških in 1.043.475 žensk, skupaj torej 2.089.310 prebivalk in prebivalcev. Takšen zasuk je predvsem posledica močnejšega priseljevanja iz tujine (delež tujcev zdaj znaša 7,1 %), saj so priseljeni tuji državljani povečini moški. Slovenija je tako ena od le štirih članic EU-28 (ob Švedski, Malti in Luksemburgu), v katerih se tehnica nagiba na stran moških.

Kako pa je v Škofji Loki? Drugače kot na državni ravni, saj je občank še vedno več kot občanov. Občank je 11.790 oziroma 50,78 odstotka, občanov pa 11.426 oziroma 49,22 odstotka. Skupno je Škofja Loka 1. julija lani štela 23.216 prebivalcev oziroma 140 več kot 1. januarja lani. Število občank se je v pol leta povečalo za 81, število občanov pa za 59. V primerjavi s 1. julijem 2018 je po podatkih SURS število občank in občanov poskočilo za 225.

Foto: FB SURS

Avtor: Janez Porenta

0 0 votes
Article Rating