Vam je prispevek všeč?

Kot so sporočili z Osnovnega zdravstva Gorenjske (OZG), je bilo skladno z določili Aneksa 1 k Splošnemu dogovoru za leto 2019 sprejeto določilo, da zdravniki družinske medicine in pediatrije na primarni ravni zdravstvene dejavnosti lahko odklonijo opredeljevanje novih zavarovanih oseb, ko dosežejo obremenitev 1895 glavarinskih količnikov. V okviru zavoda OZG te vrednosti v četrtek, 3. oktobra 2019, po podatkih Zavoda za zdravstveno zavarovanje (ZZZS) in podatkih OZG še ni dosegalo devet zdravnic in zdravnikov, od tega trije v Zdravstvenem domu Škofja Loka.

To so: Lenart Bukovec, dr. med., Sandra Jović, dr. med., in dr. Aleksander Stepanović, dr. med. Registracija je torej pri teh zdravnikih (še) možna.

Foto: Gorenjske lekarne

Avtor: Janez Porenta

0 0 votes
Article Rating