Vam je prispevek všeč?

Zavod Osnovno zdravstvo Gorenjske (OZG) oziroma njegov direktor Jože Veternik sta sporočila, da je bilo skladno z določili aneksa 1 k Splošnemu dogovoru za leto 2019 sprejeto določilo, da lahko zdravniki družinske medicine in pediatrije na primarni ravni zdravstvene dejavnosti odklonijo opredeljevanje novih zavarovanih oseb, ko dosežejo obremenitev 1895 glavarinskih količnikov. V okviru zavoda OZG te vrednosti dne 1. julija 2019, po podatkih Zavoda za zdravstveno zavarovanje, ni doseglo devet zdravnikov, med njimi tudi trije v Zdravstvenem domu Škofja Loka.

To so: Lenart Bukovec, dr. med., Sandra Jović, dr. med., in Aleksander Stepanović, dr. med.

Ob njih pa še: Mojca Golja, Neža Korošec (obe ZD Jesenice), Maja Rozman (ZD Bohinj), Kristina Taler (ZD Tržič), Alenka Bizjak in Simona Kos, vse dr. med. (obe ZD Kranj).

Registracija pri teh zdravnikih na Gorenjskem je torej še možna.

Foto: Zdravstvena

Avtor: Janez Porenta

5 1 vote
Article Rating