Vam je prispevek všeč?

Javil se mi je bralec Stanislav Jesenovec in me – v luči nedavnih poplav, ki so močno prizadele tudi Škofjeloško – opozoril na zapis Toneta Korošca o prečiščevanju oporečne vode, ki je nastala ob zadnji ujmi. Takole nastanek zapisa pojasnjuje avtor Tone Korošec: »Vse življenje sem se ukvarjal z vodo, s sanitarijami. Bil sem sokreator JUS standardov s tega področja, v Slovenijo pa sem pripeljal Evropske standarde, ki sem jih pomagal ustvarjati. Navsezadnje imam s tega področja kar nekaj aktualnih patentov. Bil sem rahlo razočaran, ko sem slišal strokovnjake in ‘strokovnjake’, kako so razlagali o prekuhavanju oporečne vode. Podobno tistemu ob covidu, kako je treba kihati v rokav.« Koroščev prispevek v nadaljevanju objavljam v celoti, o vsebini pa naj si vsak ustvari mnenje sam. Bralcu Stanislavu pa hvala lepa za posredovano.

Foto: Sobota Info

 

Nevarnosti, ki jih prinaša voda

Iz prakse.

K pisanju me je zaneslo, ko sem poslušal strokovnjake, ki so ob teh vodnih ujmah naročali ljudem, kako naj si popravijo oporečno vodo, da bo zopet uporabna. Kaj lahko najdemo v hudourniški vodi, ki je povzročila toliko gorja. Poleg nedolžnih ostankov blata še marsikaj manj nedolžnega, ki je prisotno v njej. Površinska voda je v glavnem odtekla, ostala pa je podtalnica, ki ji je njena huda oblika zapustila bogato dediščino s svojega divjanja. Kar poglejmo, s čim vse je bila »obogatena«. Poleg bakterij, ki so stalne prebivalke vseh voda, je voda, ki je ob teh hudih trenutkih uničevala vse pred seboj, uničila tudi številne kanalizacije in greznice, gnojišča pri kmetijah. Pri tem se je »obogatila« s številnimi bakterijami, ki sicer ne sodijo vanjo. Najhujša med njimi je prav gotovo Escherichia Coli ali tudi E. Coli imenovana. Seveda je prisotnih še nešteto manj »hudih« bakterij, ki jih lahko odstranimo s prekuhavanjem. Strokovnjaki pa so očitno pozabili na nekatere kemijske dodatke, ki jih je s seboj ob ujmi prinesla voda in jih odložila podtalnici. Gre predvsem za dušikove spojine, ki so prisotne v večini gnojil. Poleg gnojevke so tu še umetna gnojila, ki jih je vodna ujma odplaknila z raznih skladišč. Pri nadzoru podtalnice jih zlahka odkrijemo, neodkrite pa so v zasebnih vodnjakih. Gre za dušikove spojine, ki v svojem ciklusu pretvorbe ustvarjajo nitrate in v zadnji fazi nitrite. Teh, kakor tudi raznih herbicidov in pesticidov, ki so tudi zašli v podtalnico, pa s prekuhavanjem ne moremo odstraniti. Manjša količina nitritov za odraslega človeka še ni usodna, je pa lahko usodni obrok za dojenčka, ki bo pil čaj, pripravljen iz te vode. Tu so še težke kovine, škropiva in še kaj.

Kaj torej storiti? Nujna je predvsem kontrola oporečne podtalnice v vaših zajetjih in vodnjakih! Če  želite ostati zdravi, uporabite le ustekleničeno vodo, če pa želite te škodljive dodatke odstraniti, boste to dosegli le s filtracijo. Najboljše sredstvo je prav gotovo aktivno oglje, in sicer tisto, ki je stisnjeno v homogeno obliko (t. i. monoblok filter). Z oglenim filtrom boste odstranili večino bakterij, ki ob prehodu skozi filtrne pore zaradi nastanka električn napetosti poginejo. S tem filtrom boste zaradi lastnosti adsorbcije oglja odstranili večino pesticidov, aromatov in veliko ostalih kemijskih primesi, tudi klora, ki ga bodo najbrž na veliko uporabljali, ne boste pa se znebili nitratov NO3 in nitritov NO2, ki so lahko usodni. To dušikovo nadlogo boste odstranili le z anionskim izmenjevalnikom, ki ga boste umestili ob filtru z aktivnim ogljem. Njihovo  morebitno prisotnost boste najprej ugotovili s tesnimi lističi (set za testiranje vode).

Seveda boste pred tema filtroma vgradili še fizikalni filter, ki vam bo vodo vsaj delno očistil raznih smeti, peska in blata.

Še dodatno opozorilo! Bojte se vlažnih visoko poroznih kuhinjskih krp in spužvastih gobic, ki so »eldorado«, torej idealno gojišče za večino bakterij. Sama E. Coli bakterija, ki spada med najbolj plodne med bakterijami, se čez noč razmnoži na nekaj milijonov primerkov. Zjutraj jih boste prav gotovo prenesli tja, kamor ne spadajo. Svoje krpe prekuhajte in jih čim prej posušite.

Torej je prekuhavanje vode namenjeno le živim bitjecem v vodi, kar je veliko, vendar premalo!

Kemijskim substancam v vodi prekuhavanje ne zadošča!

Tone Korošec

0 0 votes
Article Rating