Vam je prispevek všeč?

Piše: Stanislav Jesenovec

V času, ko sta bila dr. Aleksandra Kornhauser in dr. Branko Božič dekana Pedagoške akademije v Ljubljani, sem bil jaz predsednik študentske organizacije na njej. To je bilo v 20. letu obstoja akademije, v katerem smo z dvema do tremi člani odbora, med njimi je bila še posebej delavna soproga baletnika Mejača, Andreja, organizirali: dvakrat ogled opere v Ljubljani – Prodana nevesta in Knez Igor z Robinšakom v naslovni vlogi pred odhodom v tujino; polna dvorana, ogled razstave van Gogha v Beogradu – 165 udeležencev, izlet na Kočevsko in v Belo krajino, večer z Ladkom Korošcem, navezali smo stike in izmenjali obiske s PA Zagreb in PA Maribor, ki sta se tudi udeležili proslave ob obletnici akademije v dvorani Slovenske filharmonije.

Foto: Muzejsko društvo Škofja Loka

Študente mojega letnika sem redno obveščal o dejavnosti na skupnih predavanjih pri dr. Leonu Žlebniku, ki je bil z nami tudi na omenjenem izletu. Lahko zapišem, da me je zaradi tega in sodelovanja s časopisi spoštoval in cenil tudi pozneje, ko je predaval na FOV v Kranju. Za dejavnost organizacije smo v tistem letu porabili nad 1,6 milijona dinarjev. Iz občine Škofja Loka so tedaj hodili, po mojem spominu, na PA slikar Pavel Florjančič in Marjana Čepin ter pokojni matematik Janez Mlakar iz Železnikov in Andreja Mlinar iz Žirov.

Dr. Kornhauserjeva je dobrodušno podpirala našo dejavnost, skupaj s preudarnim tajnikom akademije g. Korenom. Škofjeločani smo res lahko ponosni nanjo in na njene dosežke. Osebno ji ob slovesu želim, tako kot vsem meni dragim, spoštovanja vrednim ljudem, da naj ji bo lahka zemlja, v kateri bo počivala.

0 0 votes
Article Rating