Vam je prispevek všeč?

Najprej opozorilo: spodnje fotografije, nastale ob običajnem »vozičkanju«, res niso prijetne, so pa nazorne in v podkrepitev besed, ki jih je zapisala bralka Ana ob poslanem foto materialu: »Prijeten spomladanski sprehod v Podlubniku na razdalji cca 300 metrov. Vse je bilo posneto tik ob poti ali celo na njej. Fotografije niso obdelane.«

Spomnimo: skrbnik živali mora imeti pri sebi vrečke ali drugo opremo za odstranitev iztrebkov; če iztrebkov ne odstrani, ga lahko doleti denarna kazen. Poskrbimo torej za lepo okolje in dobro počutje vseh v njem!

Bralki Ani pa hvala za poslano!

Foto: bralka Ana

Avtor: Janez Porenta

0 0 votes
Article Rating