Vam je prispevek všeč?

Vlada je na včerajšnji seji odbora za gospodarstvo v veljavni načrt razvojnih programov za obdobje 2018-2021 uvrstila tudi projekt prve faze nadgradnje železniške proge Ljubljana-Jesenice. Vzpostaviti namerava normalno tehnično stanje z dvigom zmogljivosti, s čimer bi tudi povečala hitrost vožnje in izboljšala varnost.

Proga je bila zgrajena leta 1870, večina obnovitvenih del pa izvedena pred več kot tremi desetletji. Na odprti progi je, kot poroča STA, med drugim tudi sedem nezavarovanih nivojskih prehodov, označenih z Andrejevim križem. Na železniški postaji Škofja Loka se nivojski prehod ceste prek proge nahaja znotraj kretniških območij.

Zaradi obsežnosti bo projekt nadgradnje razdeljen v dve fazi ali več, odvisno od razpoložljivih sredstev za financiranje, možnosti sočasne izvedbe del, okoljevarstvenih in drugih pogojev, povezanih s postopki umeščanja načrtovanih posegov v prostor. V okviru prve faze je predvidena priprava dokumentacije za začetek izvajanja gradbenih del.

Vrednost prve faze projekta je ocenjena na 22,23 milijona evrov, financiranje pa je v celoti predvideno s proračunskimi sredstvi v obdobju od leta 2018 do vključno 2023. Ocenjena investicijska vrednost projekta znaša med 377,71 in 413,54 milijona evrov, trajanje pa (po treh od štirih opcij) do vključno leta 2025.

Foto: Mapio

Avtor: Janez Porenta

0 0 votes
Article Rating