Vam je prispevek všeč?

Eden od štirih kandidatov za župana Škofje Loke na prihajajočih lokalnih volitvah bo tudi Martin Trampuš, 53-letni programer/vodja razvoja in zadnja dva mandata občinski svetnik Levice, ki ga bo na glasovnici najti pod zaporedno številko 4.

Martin Trampuš v Škofji Loki živi skoraj od rojstva. Je vodja razvoja v majhnem programerskem podjetju, v katerem dela že več kot dve desetletji. Prej je nekaj let poučeval matematiko in računalništvo na Srednji lesarski šoli v Šolskem centru Škofja Loka. Je oče dveh hčera, prostovoljec, star tabornik, motorist in vsestransko dejaven na različnih področjih.

»V politiko sem se vključil pred desetletjem, ker sem ugotovil, da se družba spreminja v povsem napačno smer. Neoliberalni kapitalizem ruši brezplačno zdravstvo, šolstvo, solidarnost do starejših in socialno šibkejših. Uničuje redne zaposlitve, onesnažuje naravo, prekomerno izkorišča naravne vire, spodbuja pa bogatenje na račun drugih, popolni egoizem, neplačevanje davkov, vsesplošno privatizacijo javnih storitev, negotove oblike zaposlitve, nedostopnost stanovanj …, in s tem povzroča razkroj družbe,« izpostavlja Trampuš.

Zato njegova prizadevanja potekajo v smeri zaustavitve tega trenda nazadnjaštva, da spet »postanemo Družba, ne le krdelo egoističnih individualistov«. Zato, kot pravi sam, se v občinskem svetu že dva mandata zapored bori za več občinskih stanovanj za mlade, za nov javni zdravstveni dom, ureditev knjižnice, za javne in dostopne domove starejših občanov, za sonaraven razvoj in proti uničevanju in onesnaževanju narave.

Vir in foto: FB Levica Škofja Loka

Povzel: Janez Porenta

5 1 vote
Article Rating