Vam je prispevek všeč?

Občina Škofja Loka sporoča: vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Škofja Loka za leto 2018 znaša

  • za zazidana stavbna zemljišča 0,0002675727 evra,
  • za nezazidana stavbna zemljišča 0,0002549619 evra.

In dodaja obrazložitev, ki jo povzemam v celoti:

12. člen Odloka o NUSZ določa, da v kolikor občinski svet ne sprejme vrednosti točke za naslednje leto, se vrednost točke s 1. januarjem tekočega leta revalorizira z indeksom rasti cen življenjskih potrebščin za obdobje leta pred letom, za katerega se nadomestilo odmerja.

Ker občinski svet vrednosti točke ni spreminjal, se vrednost točke za leto 2018 revalorizira z indeksom rasti cen življenjskih potrebščin, ki po podatkih Statističnega urada RS za obdobje leta 2017 znaša 1,7%. 

Mesečna višina nadomestila za zazidano stavbno zemljišče se določi tako, da se seštevek točk po točkovanju iz 6. in 7. člena Odloka pomnoži s površino iz drugega odstavka 8. člena Odloka (stanovanjska ali poslovna površina zavezančevega objekta) in pomnoži z vrednostjo točke za izračun nadomestila.

Mesečna višina nadomestila za nezazidano stavbno zemljišče se določi tako, da se seštevek točk po točkovanju iz 6. in 7. člena Odloka pomnoži s površino iz tretjega odstavka 8. člena Odloka (površina zavezančevega nezazidanega stavbnega zemljišča) in pomnoži z vrednostjo točke za izračun nadomestila.

Škofja Loka, dne 29. december 2017

 

Simbolična fotografija: Hegras

0 0 votes
Article Rating