Vam je prispevek všeč?

Občina Škofja Loka obvešča občan(k)e, da se bodo jutri, v četrtek, 8. oktobra 2020, začela izvajati gradbena dela za obnovo dela vodovoda v Frankovem naselju.

Projekt je del vloge za pridobitev nepovratnih sredstev iz kohezijskih skladov vodovoda, obsega pa območje povezovalne ceste za Policijsko postajo Škofja Loka in pravokotno tangirane ceste.

Zaradi narave dela bo vzpostavljena fazna popolna zapora ceste, ki se bo izvajala po krajših fazah, tako da bo dostop do objektov kar najmanj moten.

Po gradnji vodovoda je na tem območju predvidena tudi ureditev zgornjega ustroja ceste, javne razsvetljave in gradnja pripadajoče meteorne kanalizacije za odvodnjavanje cestnih površin.

Izbrani izvajalec gradnje je Eurograd, d. o. o. Vrednost po pogodbi je 218.786,97 € brez DDV. Ureditev novega vodovoda je predvidena v dimenzijah DN100 v skupni dolžini 453 metrov.

Obvoz bo označen. Prosijo za strpnost in se zahvaljujejo za razumevanje.

Foto in vir: Občina Škofja Loka

Povzel: Janez Porenta

0 0 votes
Article Rating