Vam je prispevek všeč?

Škofjeloški Kamniti (Kapucinski) most čez Selško Soro je dal v 14. stoletju zgraditi freisinški škof Leopold. Danes je most eden najstarejših primerov tovrstne gradnje v Evropi, izjemen arhitekturno-urbanistični spomenik in ena najznamenitejših mestnih ikon.

Z Občine Škofja Loka sporočajo, da se zelo dobro zavedajo pomena te izjemne kulturne dediščine, zato pripravljajo projekt za izvedbo celovitih konservatorsko-restavratorskih posegov na Kamnitem mostu. Celovita prenova bo vključevala obnovo jedra osnovnega kamnitega mostu, ureditev oziroma sanacijo betonskih površin pločnika za pešce in obnovo kovane ograje.

Izvedena sondažna dela bodo omogočila vpogled v stanje celotne konstrukcije mostu in bo v pomoč pri določitvi oziroma izboru najustreznejših tehničnih postopkov in rešitev pri celoviti sanaciji mostu.

Sondažo je izbrani izvajalec (GNOM d. o. o., storitve na področju ohranjanja kulturne dediščine, Šentvid pri Stični) začel izvajati minuli četrtek. Za izvajanje preliminarnih konservatorsko-restavratorskih delo ne bo potrebnih cestnih zapor.

Foto: Občina Škofja Loka

Avtor: Janez Porenta

0 0 votes
Article Rating