Vam je prispevek všeč?

S sanacijo plazu pod domačijo »Pri Nacetu« v Breznici pod Lubnikom se je zaključila obnova Vojaške ceste na cestnem odseku »Pahuc – Nace«.

V sklopu etapne prenove, ki je potekala med letoma 2016 in 2019 in je bila izvedena skladno z načeli trajnostne mobilnosti, so izvedli rekonstrukcijo in asfaltiranje 500-metrskega odseka »Pahuc – ovinek« (vrednost rekonstrukcije 50.000 €), sanacijo treh plazov (vrednost sanacij 28.000 €, 48.000 € in 86.000 €).

Prenova ceste je obsegala tudi razširitev ovinkov, ureditev odvodnjavanja in dograditev muld, asfaltiranje plazov, ureditev križišč in priključkov, položitev večjih zaplat asfalta in postavitev zaščitnih ograj (vrednost projektov okrog 60.000 €).

Celotna vrednost prenove odseka Vojaške ceste skupaj znaša 272.000 evrov z DDV. Za sanacijo najobsežnejšega od treh plazov pa je Ministrstvo za okolje in prostor prispevalo 70.000 € nepovratnih sredstev.

»Po zaključku prenove bo ta povezovalna hribovska cesta in najpriljubljenejša kolesarska pot Ločank in Ločanov še bolj prijetna in varna. Odsek Vojaške ceste med Pahucem in Nacetom je po prenovi nedvomno ena od najlepših hribovskih panoramskih cest v državi,« so zapisali na Občini Škofja Loka.

Foto: Občina Škofja Loka

Avtor: Janez Porenta

0 0 votes
Article Rating