Vam je prispevek všeč?

Od danes, srede, 11. oktobra 2023, Center za duševno zdravje otrok in mladostnikov (CDZOM) Zdravstvenega doma Škofja Loka in Razvojna ambulanta s centrom za zgodnjo obravnavo Zdravstvenega doma Kranj (enote Škofja Loka) tudi uradno domujeta v novih prostorih v pritličju novega škofjeloškega Hotela Lonca, ki jih imata v najemu za 10 let.

Investicijo v ureditev prostorov in opremo v skupni vrednosti 380.000 € je večinsko, z 270.000 €, financiralo Osnovno zdravstvo Gorenjske (OZG), ki skupaj z Občino Škofja Loka računa tudi na sofinanciranje dela stroškov iz državnega proračuna. Najemnino za nove prostore bodo financirale vse štiri občine Škofjeloškega, od koder prihajajo uporabniki zdravstvenih storitev v novih prostorih.

Direktor dr. Stepanović: 600 otrok mesečno

Da je današnji dan pomemben za našo skupnost in za prihodnost naših otrok in mladostnikov, saj odprtje novih prostorov pomeni pomemben mejnik za njihova prizadevanja za zagotavljanje skrbi za duševno zdravje naših najmlajših, je poudaril direktor ZD Škofja Loka dr. Aleksander Stepanović in dodal, da duševno zdravje ni le odsotnost duševnih težav, temveč je tudi blagostanje, v katerem se lahko otroci in mladi razvijajo in zacvetijo.

»Otroci in mladi so danes pogosto soočeni s stresom, anksioznostjo, duševnimi težavami in drugimi izzivi. Naloga staršev, vzgojiteljev in skupnosti je pomagati jim, da se razvijejo v močno in stabilno osebnost, ki jim bo pomagala prebroditi te težave in se razvijati v srečne, uspešne in zdrave posameznike,« je izpostavil direktor dr. Stepanović.

»Naša naloga je ustvariti okolje, v katerem se vsak otrok počuti varnega, sprejetega in podprtega. Želimo si, da bi vsi razumeli, kako pomembno je skrbeti za duševno zdravje otrok, in kako lahko vsak od nas prispeva k temu cilju. Novi prostori predstavljajo pomemben korak v tej smeri in nudijo možnost, da se strokovnjaki posvetijo in osredotočijo na duševno zdravje naših najmlajših.«

V centru, ki ga mesečno obišče okrog 600 otrok in mladostnikov, združujejo strokovnjake z različnih področij, da bodo lahko nudili najboljšo možno skrb in podporo. V timu je 12 članov, pod isto streho pa združujejo celovito dejavnost od specialistke otroške in mladostniške psihiatrije, klinične psihologinje, specializantk klinične psihologije in logopedije, specialne pedagoginje, dveh psihologinj, socialne delavke, logopedinje, dveh diplomiranih medicinskih sester in administratorke.

V novih prostorih so pridobili eno ambulanto, prostor za administratorja in izpolnjevanje psiholoških testov, ločena prostora za medicinski sestri. Potrebe so velike po vseh storitvah – logopedskih, specialnopedagoških, pedopsihiatričnih, psiholoških – in po socialni podpori. Center bi se lahko še kadrovsko okrepil, zaposlili bi lahko delovnega terapevta in specialnega pedagoga.

Ekipa zaposlenih v CDZOM.

 

Prostori so obnovljeni oziroma novi, lepi, prostorni, svetli, kar je po direktorjevih besedah v takem zdravstvenem stanju tistih, ki iščejo pomoč, še zlasti pomembno. »Hvaležen sem vsem, ki boste spreminjali življenja naših otrok in mladih na boljše, pa tudi staršem in mladostnikom, vaša podpora je ključnega pomena za uspeh tega centra in obljubljamo vam, da se bomo trudili za dobrobit naših najmlajših,« poudarja dr. Stepanović.

Že ob prejšnji selitvi CDZOM januarja letos iz Zdravstvenega doma Škofja Loka v bližnje prostore nekdanjega Tehnika so vedeli, da se bodo še enkrat selili, tak je bil že prvotni načrt, ker pa so razpolagali s kadri, so jim želeli omogočiti čim boljše razmere za delo takoj in ne šele čez devet mesecev. Vendar pa prostori v Tehniku ne bodo ostali prazni …

»V prostor, ki je zdaj izpraznjen, se namreč konec leta seli oziroma na novo ustanavlja Center za duševno zdravje odraslih. Prostorske potrebe so enake, z investicijo in opremo za tiste prostore smo ubili dve muhi na en mah: začasno problem prostorske stiske že ustanovljenega Centra za duševno zdravje otrok in mladostnikov, v nadaljevanju pa prostore oziroma pogoje za delo z odraslimi.«

Kajti, kot še podčrtava direktor, je na Gorenjskem velika potreba tudi po zagotavljanju psihološke oziroma psihiatrične podpore za odrasle. Konec letošnjega leta torej ustanavljamo Center za duševno zdravje odraslih, kar bo vsaj nekoliko ublažilo to stisko in kadrovski primanjkljaj na loškem področju in približalo to dejavnost tukajšnjim občanom.

CDZOM bo delo v novih prostorih v Hotelu Lonca začel jutri, v četrtek, 12. oktobra 2023, otroci in mladostniki pa bodo, kot je prepričan dr. Stepanović, s to selitvijo zagotovo dobili prijetnejše okolje, primernejšo in večjo zasebnost, na nek način pa tudi zadovoljne zaposlene, ki bodo s še večjim veseljem in entuziazmom opravljali svoje strokovno delo.

Odprtje CDZOM.

Vodja CDZOM: Žal se čakalna doba ne bo bistveno skrajšala

Vodja CDZOM Polona Žgajnar je prikimala, da selitev pomeni ogromno vsem sodelavkam, ki bodo lahko imele vsaj osnovne pogoje za delo, zdravstvenemu domu in širši okolici, in gre v dobro otrok in mladostnikov. Tudi kadrovsko so se lahko precej okrepili, »prej smo bile 3 in pol, zdaj nas je 13 delavk«, pri čemer so hvaležne zlasti direktorju, ki je vseskozi podpiral širitev centra.

»Žal se čakalna doba bistveno skrajšala ne bo, ker bodo kolegice psihologinje šle na specializacijo, torej bodo potem delale enkrat tedensko v matični ustanovi,« je pojasnila Žgajnarjeva in spomnila, da so se letos enkrat že selili, v prostore nekdanjega Tehnika, kar pa je bila začasna rešitev, zdaj bo tam center za odrasle, česar so zelo veseli. Ločenost od ZD Škofja Loka njihovega dela ne bo oteževala.

Največ težav med otroci in mladostniki so z zamikom prinesle posledice epidemije koronavirusa, poudari: »Imamo ogromno absentizma otrok, težko jih je spraviti v šolo, veliko je odsotnosti, več je težav na socialnem področju, zlasti pri otrocih, ki so bili zadovoljni s šolanjem na domu in so imeli velike težave pri vključevanju nazaj v socialno okolje. Depresije, anksioznosti, fobije, tudi razvrto vedenje, tega – torej vedenjske problematike – je žal vse več.«

Direktor OZG: Naš največji potencial

Kot je ob današnjem odprtju poudaril direktor OZG Matjaž Žura, so si dlje časa skupaj z lokalnimi občinami prizadevali dobiti primerne prostore in se dogovoriti glede financiranja, obratovalnih stroškov: »Danes pa imamo idealne pogoje za naše paciente, ki so iz najbolj ranljivih skupin, a hkrati naš največji potencial. Kar bomo zanje naredili v njihovih mladih letih, se bo obrestovalo pozneje.«

Direktorica ZD Kranj pohvalila sodelovanje med župani

Uradno pa so danes odprli (čeprav v njih delajo že od 18. septembra 2023) tudi nove prostore škofjeloške Razvojne ambulante s centrom za zgodnjo obravnavo, ki deluje v okviru ZD Kranj, njegova direktorica Lilijana Gantar Žura je sprva pohvalila sodelovanje med župani, ki je sicer zelo redko in je lahko zgled za prihodnje sodelovanje še v kakšnih drugih občinah.

»Razvojna ambulanta je specializirana za skrb za otroke z razvojnimi težavami in otroke s posebnimi potrebami. ZD Kranj jih za celotno Gorenjsko pokriva od leta 2014, delujejo pa na lokacijah bližje uporabnikom, tudi v Škofji Loki. Razvojna ambulanta je bila dve leti tudi del evropskega projekta, ki je postavil temelj standarda in normativa za vso Slovenijo,« je pojasnila Lilijana Gantar Žura.

Odprtje Razvojne ambulante.

 

Po njenem razvojna ambulanta predstavlja multidisciplinaren pristop in povezovanje strokovnjakov različnih področij v dobro in manjšo škodo otrok z razvojno motnjo na katerem koli področju, zato so takšni prostori dobrodošli za čim boljše pogoje dela z vsemi otroki, ki to storitev potrebujejo, hkrati pa so uporabnikom lokacijsko blizu.

Terapevtski tim v škofjeloški enoti trenutno šteje 9 članov, v njem so zdravnik, fizioterapevta, delovna terapevta, logoped, psiholog, socialni delavec, specialni pedagog in dve diplomirani medicinski sestri. V novih prostorih je vsak dobil svoj prostor, s čimer lahko delujejo kot tim, saj je interdisciplinarno sodelovanje ključno, staršem pa ne bo več treba voziti otrok na obravnave na več lokacij.

Župan Železnikov in podžupanja Škofje Loke

Odprtja se je od štirih županov Škofjeloškega udeležil župan Železnikov Marko Gasser, škofjeloško občino pa je zastopala podžupanja Tina Teržan, ki jo veseli zlasti, da so prenovljeni prostori namenjeni najbolj občutljivima populacijama, otrokom in mladostnikom, za katere je še toliko pomembneje, da so deležni obravnave čim bližje domu.

»Na začetku novega mandata so bili naši cilji o sistematičnem reševanju prostorske stiske zdravstva veliko bolj optimistični, po letošnjih avgustovskih poplavah, ki so naš proračun obrnile na glavo, pa sem res vesela, zadovoljna in ponosna, da lahko kot rezultat odličnega sodelovanja med štirimi občinami Škofjeloškega pozdravim današnji dogodek,« je dejala Teržanova.

Besedilo: Janez Porenta

Foto: Janez Porenta in Sergeja Valjavec/OZG

0 0 votes
Article Rating