Vam je prispevek všeč?

Kot je na družbenem omrežju sporočil škofjeloški župan Tine Radinja, je v ponedeljek, 24. aprila 2023, obiskal občana Jurija Mačka in mu z velikim veseljem voščil za izjemno častitljiv jubilej, 100. rojstni dan, ki ga je praznoval ravno ta dan. »Poklepetala sva o sedanjih in minulih časih. Pravi, da mora biti človek karseda veder in nasmejan ter priporoča veliko branja in reševanja križank. Tako modre nasvete velja upoštevati,« je zapisal Radinja.

Kot sem o jubilantu našel v glasilu Društva upokojencev Škofja Loka, »Mi o sebi« (marec 2014, TUKAJ, na straneh 28 in 29), so Ločani Jurija Mačka poznali zlasti kot poštarja na terenu, več kot dve desetletji (od leta 1950 do invalidske upokojitve zaradi prometne nesreče z motorjem leta 1972, pa nato še dve leti honorarno) je s kolesom ali z motorjem, pozimi pa kdaj tudi peš, prinašal pošto in časopisje vse do hišnih vrat, saj ljudje še niso imeli nabiralnikov.

Jurij Maček se je sicer rodil 24. aprila 1923 kot drugi otrok očetu Jožetu in mami Ivani na Bukovem vrhu v Poljanski dolini. Imel je še tri brate, ki pa so že vsi trije pokojni, enako kot njegova žena Milica r. Bergant iz Zminca, s katero se je poročil leta 1953, rodili pa so se jima po dve hčeri in sinova. In še slavljenčev recept za dolgo in zdravo življenje? »Mir, skromnost, živeti brez hitenja in stresov, zmerna hrana in gibanje v naravi,« je zaupal v pogovoru za glasilo »Mi o sebi«.

Gospodu Juriju Mačku tudi jaz želim vse dobro ob častitljivem jubileju, pa zdravja in krepkih misli še naprej!

Vir: Mi o sebi in FB Tine Radinja, župan občine Škofja Loka

Foto: FB Tine Radinja, župan občine Škofja Loka

Povzel: Janez Porenta

0 0 votes
Article Rating