Vam je prispevek všeč?

V nedavnem obsežnem požaru na Krasu, največjem v zgodovini Slovenije, so požrtvovalno in angažirano sodelovali gasilci in drugi prostovoljci z vseh koncev države, tudi iz Škofje Loke. Poročilo o tem je pripravil poveljnik Gasilskega poveljstva Občine (GPO) Škofja Loka Tomaž Ažbe, ki mu čestitam za odlično koordinacijo dela, vsem sodelujočim gasilcem pa seveda hvaležno kličem: kapo dol!

 

Gasilsko poveljstvo Občine (GPO) Škofja Loka je v okviru gorenjske gasilske regije sodelovalo petkrat. Na intervenciji je sodelovalo 137 gasilcev iz vseh gasilskih enot GPO, ki so opravili približno 3000 intervencijskih ur. Kljub izjemno nevarnemu delu, saj se je požar nekajkrat kritično približal gasilskim ekipam, obenem je bilo ogromno eksplozij minskoeksplozivnih sredstev iz 1. svetovne vojne, poškodb pri gasilcih ni bilo, so pa nastale manjše poškodbe na vozilih in opremi.

 

»Gasilci GPO Škofja Loka smo na požaru na Krasu pokazali veliko motiviranost, požrtvovalnost, organiziranost, znanje in opremljenost. To se je pokazalo tudi v praksi, saj na naših obrambnih linijah požar ni napredoval,« je sporočil poveljnik Gasilskega poveljstva Občine Škofja Loka Tomaž Ažbe. Ob tem še enkrat velika HVALA in poklon vsem gasilcev za izjemen trud, požrtvovalnost in plemenitost!

POROČILO S TERENA

Prvi požar na Goriškem Krasu je izbruhnil v petek, 15. julija, pogasile pa so ga lokalne in okoliške gasilske enote. Dva dneva pozneje je ponovno izbruhnil obsežen gozdni požar na območju med Temenico, Kostanjevico na Krasu, Lokvico in Cerjem. Požarišče je bilo dolgo 4 kilometre in široko 1 kilometer, z obsegom 350 hektarjev.

 

Zaradi razsežnosti požara in možnosti širitve je bila v nedeljo zvečer za pomoč pri gašenju požara zaprošena tudi gasilska regija Gorenjske, in sicer za dan pozneje, ponedeljek, 18. julij, preko dneva. Zaprosilu gorenjske gasilske regije se je odzvalo tudi GPO Škofja Loka, ki je v ponedeljek pri gašenju požara sodelovalo z 12 gasilci in štirimi vozili.

 

Kot je sporočil poveljnik Gasilskega poveljstva Občine (GPO) Škofja Loka Tomaž Ažbe, je ekipa GPO Škofja Loka s še drugimi gasilskimi enotami gorenjske regije delovala na območju med Cerjem in Fajtim hribom in preprečevala širjenje požara proti Renškemu vrhu, hkrati pa v varni razdalji (zaradi eksplozij minskoeksplozivnih sredstev iz 1. svetovne vojne) gasila žarišča obstoječega požara.

 

Ko se je 20. julija požar z italijanske strani meje razširil še na slovensko, je ogrožal kraške vasi ob meji in se hkrati razširil čez cesto Opatje selo – Kostanjevica na Krasu. Poveljnik gorenjske gasilske regije je ponovno prosil za pomoč GPO Škofja Loka, ki je v četrtek, 21. julija, čez dan pri gašenju požara sodelovala z 42 gasilci in 9 vozili.

 

Gasilci GPO Škofja Loka so varovali Kostanjevico na Krasu in na dvokilometrski makadamski cesti aktivno gasili požar, ki je bil občasno zelo agresiven in se z veliko hitrostjo gibal proti njihovim ekipam oziroma vasi. Širjenje požara so uspešno obranili, je sporočil poveljnik Ažbe. 22. junija ponoči so se pojavila nova žarišča, ki so jih gasilci z velikim naporom ohranjali pod nadzorom.

 

Najmočneje je gorelo na Cerju nad Mirnom in v smeri proti Trstelju, zato so šli v petek zvečer ponovno na pomoč na Goriški Kras in tam 24 ur izvajali naloge. Po 12 urah so zamenjali moštvo, niso pa se menjala gasilska vozila. V petkovi nočni izmeni je sodelovalo 24 gasilcev, v sobotni dnevni izmeni pa 33 gasilcev. Naloga nočne ekipe je bila varovanje vasi Lokvice, kjer so postavili 500-metrsko obrambno linijo, če bi ogenj preskočil prek ceste, vendar ni, saj se je požar omejil že na cesti.

 

Dnevna ekipa pa je gasila aktivni požar in žarišča nad Lokvico proti Cerju. Ta dan se je na tem sektorju razvil nov požar, zato je morala ekipa postaviti novo obrambno linijo na cesti Cerje – Mirenski grad. Hkrati je ekipa GPO Škofja Loka prenašala tudi podatke o lokacijah za gašenje iz zraka in sodelovala z enoto Policije, z ekipo upravljavcev vodnega topa.

 

V nedeljo, 24. julija, se je po kratkotrajnem deževju požar umiril, a so ostala posamezna žarišča in nevarnost, da se zaradi vetra požar vnovič razplamti. Pomoč za pogasitev požara in žarišč so, kot je razložil Tomaž Ažbe, spet nudili v torek, 26. julija, čez dan in ponoči, zvečer so po 12 urah gašenja znova zamenjali samo moštvo. V torkovi dnevni izmeni, ki je izvajala obrambo Lokvice in gozda v bližini Opatjega sela, je sodelovalo 10 gasilcev s 4 vozili, v nočni ekipi je bilo 16 gasilcev.

 

Nočna ekipa je varovala območje Kostanjevice na Krasu, Trstelja in do meje s Komenskim Krasom. Med nočno izmeno je zagorel hrib pri Trstelju, zato je del enot sodeloval pri gašenju tega požara. S tem je bilo sodelovanje GPO Škofja Loka pri gašenju obsežnega gozdnega požara na Goriškem Krasu, ki se je začel 15. julija in bil uradno pogašen 1. avgusta, končano. Pogorelo je nad 2000 hektarjev površine.

Vir: GPO Škofja Loka

Foto: FB Gasilska enota Trata

Povzel: Janez Porenta

0 0 votes
Article Rating