Vam je prispevek všeč?

Občina Škofja Loka že več let organizira čistilne akcije, ker želi, da bi živeli v resnično čistem in lepem okolju, ki bo prijazno prebivalcem in obiskovalcem – turistom. Zato tudi letos vabi vse, da s prostovoljnim delom pripomoremo k lepoti in urejenosti Škofje Loke tako, da se priključimo spomladanski akciji čiščenja in urejanja okolja, ki bo potekala v soboto, 30. marca 2019, od 8. do 13. ure.

Lokacije zbirnih mest (iz prejšnjih let) najdete TUKAJ.

Na zbirnih mestih bo poskrbljeno za ločeno zbiranje odpadkov: embalaže (plastenke, pločevinke), stekla, nevarnih odpadkov … Akcija ne bo namenjena odvozu kosovnih in bioloških odpadkov. Nad pravilnim odlaganjem odpadkov bo nadzor vršilo občinsko redarstvo. Prostovoljci dobite informacije na krajevnih skupnostih, društvih, zavodih, občinski spletni strani ali po telefonu Občine Škofja Loka (04 51 12 354).

Lokacije zbirnih mest (iz prejšnjih let) najdete TUKAJ.

Foto: Občina Škofja Loka

Avtor: Janez Porenta

0 0 votes
Article Rating