Vam je prispevek všeč?

Zavod O v sodelovanju z Občino Škofja Loka ponovno razpisuje postopek za izbiro »Prostovoljec/prostovoljka leta 2022 v občini Škofja Loka«. Naziv bodo podelili posameznici ali posamezniku, ki je s svojim prostovoljnim delom pripomogel h kakovostnejšemu življenju občank in občanov ali pa je s svojim prizadevanjem zaslužen za uspešno delovanje društev, organizacij, zavodov ali projektov v letu 2022.

Naj prostovoljec leta 2020 v občini Škofja Loka je bil ROK ŠARIĆ.

Kaj vsebuje prijava?

Prijava mora vsebovati ime in priimek ali naziv organizacije/društva, ki prijavlja prostovoljca/ko; utemeljitev prijave prostovoljca/ke in kratek opis njegovega/njenega delovanja (do 2500 znakov); morebitna dokazila prostovoljskega dela (fotografije, objave v medijih, izjave, mnenja …) in podpisano izjavo prostovoljca/ke o strinjanju s kandidaturo. Rok za oddajo prijav je odprt do vključno nedelje, 19. februarja 2023.

Kriteriji odločanja?

Prijavnico s prilogami in s pripisom »Prostovoljec/ka leta 2022« je treba poslati na e-naslov prostovoljec.sk.loka@gmail.com. Za dodatne informacije ali pomoč pri prijavi ali oddaji razpisa je na voljo Nina Milinkovič (040-252-360). Na podlagi prispelih prijav bo strokovna komisija izbrala prostovoljca/ko, kriterij odločanja pa bodo zlasti dosežki posameznikov – rezultati njihovega dela, njihove odgovornosti, trajanje prostovoljskega dela, samostojnost, samoiniciativnost in aktivne participacije.

Pogoji za vključitev

O končni izbiri bodo kandidati obveščeni najpozneje v 5 delovnih dneh po zaključku razpisa. Pogoj za vključitev je dopolnjeno 18. leto starosti. Prijavljeni/a mora imeti stalno prebivališče v občini Škofja Loka ali mora biti njegovo/njeno delovanje v letu 2022 povezano s to občino, ne sme biti plačan za prostovoljno delo (razen po zakonu o prostovoljstvu) ali zaposlen za izvajanje dejavnosti, za katero/e se ga/jo prijavlja na razpis. Z izbranim kandidatom bodo opravili tudi spletni pogovor in tako predstavili njegovo/njeno delo in ga/jo pobližje spoznali.

Vir: Zavod O

Foto: Mesto mladih

Povzel: Janez Porenta

0 0 votes
Article Rating