Vam je prispevek všeč?

Zadnji dve leti so si Ekologi brez meja (EBM) v sodelovanju z Občino Škofja Loka in s podporo Lidla Slovenija prizadevali s programom »Hrana svoje mesto najde« zmanjšati količine zavržene hrane. Ob letošnjem Slovenskem dnevu brez zavržene hrane (24. aprila) sporočajo, da so ukrepi padli na plodna tla.

Po lanski izhodiščni analizi zavržene hrane v Vrtcu Škofja Loka in Dijaškem domu Škofja Loka so v sodelovanju s širšo skupino deležnikov izbrali ukrepe za zmanjšanje količin zavržkov, zaposleni v obeh ustanovah pa so ponovili večdnevno tehtanje. Tudi tokrat je bilo analiziranih nad 16.000 obrokov, rezultati pa kažejo na uspeh vpeljanih ukrepov.

Spremembe pri načrtovanju količin so v 7 enotah (8 kuhinjah) Vrtca Škofja Loka prispevale k 21 % manj zadržkov v primerjavi z lani. Skupaj je v 5 letih merjenja nastalo 647 kg zavržkov ali 449 kg užitnega dela ostankov, kar predstavlja 9,5 % od pripravljenih količin. Če bi količine teoretično preračunali na letno raven, je govora o prihranku v vrednosti 6 ton.

V letu 2022 je količina zavržkov na osebo znašala 121 gramov dnevno, po uvedbi ukrepov pa se je znižala na 92 gramov dnevno. Čeprav še vedno ostajajo velik izziv tekoči ostanki (napitki, juhe), pa je po ukrepih viden uspeh v primerjavi z lanskim letom. Tekoči ostanek po novih podatkih namreč znaša 44 % (lani 47 %).

V Dijaškem domu Škofja Loka, kjer za prehrano skrbi podjetje Slorest, so med tridnevnim tehtanjem zavrgli 82 kg hrane ali 42 gramov dnevno na osebo. Upoštevaje izhodiščno količino (47 gramov) je torej govora o 10-odstotnem znižanju zavržkov. V primerjavi z lani so se precej znižale količine tekočih ostankov (iz skoraj 7 % na dober odstotek).

Ob živilskih zadržkih so se posvetili tudi plastiki. V tem šolskem letu so odstranili plastične kozarčke za enkratno uporabo, s čimer dnevno ustvarijo tudi do 3 kg plastičnih odpadkov manj. Program se je tako v Škofji Loki uspešno zaključil, Ekologi brez meja pa s smernicami za izvedbo programa vabijo tudi druge občine k poglobljenemu delu za zmanjšanje količin zavržene hrane.

Vir in foto: Ekologi brez meja

Povzel: Janez Porenta

0 0 votes
Article Rating