Vam je prispevek všeč?

Občina Škofja Loka je podpisala pogodbo z izbranim ponudnikom gradbenih del, Tipo investicijske gradnje iz Ljubljane, za dolgo pričakovano rekonstrukcijo in nadzidavo Osnovne šole s prilagojenim programom (OŠPP) Jela Janežiča v Škofji Loki. Vrednost gradbene pogodbe znaša 2.308.562 € z DDV in predstavlja največjo javno investicijo na področju izobraževalnih in družbenih dejavnosti v občini v prihodnjih dveh letih.

Gradbena dela so se začela v prvem avgustovskem tednu in bodo potekala približno leto dni, tako da se bo septembra 2023 pouk že začel v razširjeni in popolnoma prenovljeni šoli, ki bo učenkam in učencem ter strokovnim delavkam in delavcem omogočila izvajanje pouka po najsodobnejših standardih.

Ustanoviteljice šole – Občine Škofja Loka, Gorenja vas-Poljane, Medvode, Železniki in Žiri – so bile uspešne na javnem razpisu Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, na katerem so pridobile 765.305,42 € nepovratnih sredstev. Preostala sredstva bodo zagotovile Občine ustanoviteljice v okviru rednih proračunov.

OŠPP Jela Janežiča obiskujejo zlasti učenke in učenci iz občin ustanoviteljic, vanje pa je vključenih še nekaj otrok iz občine Vodice in mestne občine Kranj. Šola se je zaradi povečanega vpisa že nekaj let soočala s prostorsko stisko, med drugim ima trenutno svoje prostore na štirih različnih lokacijah.

Osnovni name investicije je na enotni, centralni lokaciji zagotoviti zadostne in sodobne prostorske kapacitete in kar najustreznejše razmere za izvajanje šolske in terapevtski dejavnosti, ki zdaj potekajo še na treh drugih lokacijah. Umestitev celotne dejavnosti zavoda na enotni lokaciji bo posledično pomenila lažjo organizacijo dela, učinkovitejše in učencem prijaznejše izvajanje programa, pa tudi racionalizacijo stroškov poslovanja.

Z nadzidkom in rekonstrukcijo bo rešen primanjkljaj matičnih in predmetnih učilnic: pridobili bodo tudi učilnico za tehniko in tehnologijo ter glasbeno učilnico, urejena bo sodobna šolska knjižnica in nova računalniška učilnica. Nove učilnice za posebni program bodo opremljene z ustrezno opremo za prilagojeni pouk in praktično delo, spodnje matične in predmetne učilnice pa bodo dobile neposredni dostop v atrij.

Nadzidek prinaša tudi povečanje garderob za učenke in učence ter povečanje kapacitet sanitarij, hkrati bodo urejeni sodobni prostori za individualno delo in soba za razgovore s starši. Velika pridobitev objekta bo dvigalo v drugo nadstropje, v katerem bodo tudi novi prostori knjižnice. Prostorsko stisko zdaj močno občutijo tudi zaposleni, ki bodo z novimi funkcionalnimi prostori pridobili konferenčni prostor in kabinete.

Oba gradbena posega, rekonstrukcija in izgradnja nadzidka šole, bosta omogočila delovanje šole na enem mestu in zagotovila ustrezno velike in sodobno opremljene učilnice, kar bo prispevalo k dobremu počutju učenk, učencev, učiteljic in učiteljev ter možnost kakovostnega vzgojno-izobraževalnega dela tudi v prihodnosti. Omogočena bo večja fleksibilnost dela, ki posledično zagotavlja celostni pristop k učenju.

Cilji investicije so:

  • z nadzidkom obstoječega objekta za eno etažo povečati in pridobiti dodatnih 770 kvadratnih metrov novih neto tlorisnih površin;
  • za namene izvajanja šolskih dejavnosti rekonstruirati dodatnih 322 kvadratnih metrov prostorov;
  • urediti ustrezen dostop za funkcionalno ovirane osebe (dvigalo);
  • organizirati delo zavoda na eni lokaciji.

Vir in foto: Občina Škofja Loka

Povzel: Janez Porenta

0 0 votes
Article Rating