Vam je prispevek všeč?

V prometnih konicah občina Škofja Loka na najbolj izpostavljenih mestih poka po šivih. Ena od črnih točk, kjer je prometni oziroma parkirni kaos največji, so tudi parkirišča pri vrtcih in osnovnih šolah.

Prav zato želijo v Vrtcu Škofja Loka s preventivnimi akcijami in projekti, kakršna je Trajnostna mobilnost, spodbuditi otroke, starše, zaposlene v vrtcu in druge občane k prihajanju v vrtec na čim bolj trajnosten način: peš, s kolesom, skirojem, poganjalčkom, z rolerji …

Aktivnosti z otroki v okviru projekta je zaokrožil današnji dogodek »Mestni travnik« na Mestnem trgu oziroma pred Občinsko stavbo. Otroci so županu Tinetu Radinji simbolično predali maketi prometnega kaosa, ki so ju izdelali otroci dveh skupin (Klobuček, Kamenček) iz enote Najdihojca.

Obenem so Mestni trg z okolico »vrtičkarji«, ob ohranjanju varnih mehurčkov, danes dopoldne porisali z barvnimi kredami in ga oživeli za obiskovalce. V Oknu Loške hiše pa si je možno ogledati razstavo ilustracij otrok, ki so nastale v okviru projekta.

»Že dolga leta si prizadevamo, da bi Škofja Loka postala še bolj zelena in zdrava, da bi čim več prebivalcev uporabljalo pešhojo, kolo, skiro, kar je v našem mestu lahko dostopno. S tem želimo vzgajati že mlade generacije, ki so najboljši promotorji dobre energije tudi v domačem okolju,« je poudarila ravnateljica vrtca Janja Bogataj.

Hkrati pa so s projektom Trajnostna mobilnost v vrtcu spodbujali tudi (likovno) ustvarjalnost otrok. »Otroci se najlažje izrazijo prek ustvarjalnih, likovnih del; z uporabo različnih barv, materialov sporočajo, kaj občutijo in kako se počutijo, tako najlažje sporočajo svoje želje. Z izjemnimi risbami so ubesedili svoje počutje in želje, kakšno mesto si želijo, in sem res ponosna na njihovo ustvarjalnost in na njihov zdrav pogled v prihodnost Škofje Loke,« je izpostavila ravnateljica.

Enako kot v drugih mestih tudi v Škofji Loki sploh v jutranjih konicah stanje pred enotami vrtca postaja kaotično: »Kljub vse hitrejšemu življenjskemu ritmu si je vredno vzeti kako minutko več in delček jutranjega časa preživeti z otrokom in se odpraviti v miru in peš. Konice so najbolj občutljive, žal mi je, da so del tega nemira, jutranjega stresa, prometnega kaosa deležni tudi otroci. In to nam pogosto tudi sporočajo,« je prepričana Janja Bogataj.

Še posebej je otroke in zaposlene v okviru projekta motivirala zabavna igra »Beli zajček«, v kateri so otroci iz papirja izdelali sivega zajčka in mu nato »čistili kožušček« tako, da so nanj lepili bele pike, kadar so v vrtec prišli peš, s kolesom, skirojem, poganjalcem, z rolerji …

»Otroci so Belega zajčka res ponotranjili. Vsak je imel svojega zajčka, zelo so si prizadevali, da bi mu dali belo pikico; tekmovali so med seboj, čigavi zajčki bodo bolj belo pobarvani. Iskreno si želim, da bi tudi odrasli imeli tega zajčka in bi se vsak dan, vsak večer pri sebi vprašali, kaj sem naredil dobrega za okolje, za trajnostno mobilnost, kakšen je moj prispevek. Brez lastnega prispevka boljšega življenja ni mogoče pričakovati,« opozarja ravnateljica.

Pa trajnostna mobilnost in vzgojitelji(ce)? »Zelo se trudimo, iskreno pa priznam, da moramo tudi mi narediti še kak korak v tej smeri. Je pa res, da se kar nekaj sodelavk pripelje od daleč in mora nekje v okolici pustiti avto, velikokrat pripeljejo s seboj tudi rekvizite, toda kljub vsemu se tudi tu še da kaj narediti in je še odprt prostor,« doda Janja Bogataj.

Tudi Občina Škofja Loka, kolikor in kjer je le mogoče, spodbuja trajnostno mobilnost. »Želimo si spremeniti način, kako se premikamo po našem mestu, in način, po katerem je avto prva izbira, kolo ali pešhoja pa šele zadnja. Želimo si, da trajnostno, zeleno, postane naša prva izbira, in želimo si, da bi bilo naše mesto varno in prijetno za vse nas, majhne in velike,« zagotavlja župan Tine Radinja.

Že lani je Občina v sklopu projekta Odprta ulica želela ponazoriti, da so spremembe možne. »S točkami ‘Pripelji in poljubi’ smo nagovorili, da je nekaj pešačenja zjutraj zdravega, ne glede na to, kje živimo in kakšne so naše možnosti prihoda, predvsem v šolo. Za vrtec je nekoliko drugače, zdi pa se mi prav, da to spodbujamo že v vrtcu in to postane del naših navad,« je pojasnil župan.

Po njegovem je trajnostna mobilnost mogoča v vseh enotah Vrtca Škofja Loka: »V različnih merah, kajti naša občina je tudi geografsko zelo raznolika in so prihodi s tem pogojeni, trudimo pa se, da bi bilo tako na področju javnega prometa kot splošne infrastrukture čim večjemu odstotku prebivalk in prebivalcev omogočeno, da pridejo tudi na naravi prijazen način do vrtca ali šole. Toda vrtec ali šola sta le segmenta trajnostne mobilnosti. Pomembni so tudi prihodi nas, odraslih, na delo, tudi tu imamo še kar nekaj dela, da izkoristimo priložnosti, ki jih v našem mestu imamo.«

Morda bi težavo prometnega kaosa pri vrtcih in šolah rešilo povečanje parkirišč v njihovi okolici, ne bi pa bil to prispevek v smeri trajnostne mobilnosti. »Hkrati pa povečevanje infrastrukturnih kapacitet, parkirišč ali cest niti ne nagovarja problema. Promet lahko raste domala v neskončnost, kot smo se naučili v zadnjih desetletjih, zato potrebujemo drugačne načine nagovarjanja mobilnosti,« je končal župan Tine Radinja.

Besedilo in foto: Janez Porenta

1 1 vote
Article Rating