Vam je prispevek všeč?

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je na podlagi javnega razpisa podelilo koncesijo novim ponudnikom inštitucionalnega varstva v domovih za starejše z začetkom opravljanja storitev v letu 2023. Kot so sporočili z Občine Škofja Loka, je med izbranimi koncesionarji tudi Dom Hmelina – dom  za starejše občane iz Radelj ob Dravi, ki je pridobil koncesijo za izgradnjo in upravljanje novega doma za starejše v Škofji Loki.

Nov in sodoben dom za starejše bo lahko sprejel 156 oskrbovancev, koncesionar pa ga bo zgradil na severozahodnem delu nekdanje vojašnice v Škofji Loki. Gradbeno dovoljenje bo predvidoma pridobljeno do spomladi letos, gradnja doma naj bi se začela kmalu za tem. Dela bodo predvidoma dokončali v letu 2023. Zraven doma je predvidena gradnja varovanih stanovanj.

Občina Škofja Loka pozdravlja in se veseli novih sodobnih domskih kapacitet, saj so potrebe bo domski oskrbi za starejše precej večje, kot je na voljo razpoložljivih kapacitet. Nov zasebni dom za starejše bo predstavljal dobrodošlo dopolnitev ponudbe obstoječega javnega doma za starejše in mreže drugih socialno-varstvenih in oskrbnih storitev ter varovanih stanovanj za starejše v Škofji Loki.

Hkrati bo, kot še poudarjajo z Občine, nov dom za starejše predstavljal tudi novo vsebino oziroma dejavnost, ki bo dopolnila nastajajoč sodobni storitveni center, ki nastaja na območju nekdanje vojašnice. Na fotografiji je sicer 3d idejna zasnova, ki pa ni dokončna.

Vir in foto: Občina Škofja Loka

Povzel: Janez Porenta

0 0 votes
Article Rating