Vam je prispevek všeč?

Občina Škofja Loka vsako leto naroči strokovno analizo vzorcev površinskih kopalnih voda na standardnih oziroma referenčnih lokacijah. Na začetku letošnje kopalne sezone so vsi vzorci kopalnih voda v naši občini skladni s priporočili o varnosti kopanja na naravnih kopališčih ali kopalnih območjih, zato kar veselo skok v vodo!

Junija letos je strokovno analizo vnovič izvajal Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hranoOddelek za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolij Kranj, in sicer na treh lokacijah s pričakovanim večjim številom kopalcev: na Selški Sori v Podlubniku, na Poljanski Sori na Visokem in na kopališču Puštal.

Ocenjevali so mikrobiološke parametre in za vse tri odvzete vzorce površinskih kopalnih voda ugotovili, da so skladni s priporočili o varnosti kopanja na naravnih kopališčih ali kopalnih območjih, ki jih je izdelal Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ). Analize vode z mikrobiološkega vidika torej kažejo primernost voda za kopanje.

Vir: Občina Škofja Loka

Foto in povzel: Janez Porenta

0 0 votes
Article Rating