Vam je prispevek všeč?

Kot so sporočili s škofjeloške Osnovne šole Janežiča, so v želji po oplemenitenju sodelovanja na različnih ravneh in v iskanju skupnih novih poti v začetku meseca izvedli posvet »Medinstitucionalno povezovanje v skrbi za osebe z motnjo v duševnem razvoju (na območju vseh štirih občin Škofjeloškega)«.

Posveta so se udeležili direktor Zdravstvenega doma Škofja Loka prim. dr. Aleksander Stepanović, pomočnica direktorice CSD Gorenjska Ivana Erman Košir, načelnik Policijske postaje Škofja Loka Sašo Eniko, vodja za družbene dejavnosti Občine Škofja Loka Rok Primožič ter predstavniki šole: koordinatorica SCPI Nina Fabrin-Petersen, svetovalni delavki Irena Prašnikar in Ada Šturm ter Tonka Klemenčič, prof. SRP.

Uvodni predstavitvi namena posveta ravnateljice mag. Marjete Šmid so sledili predstavitev trenutno šolajoče populacije in primeri dobre prakse sodelovanja z ustanovami v okolju, nato pa še razprava, v kateri so zbrani spregovorili o izzivih in izkušnjah medinstitucionalnega sodelovanja.

Vsi zbrani so menili, da le tvorno sodelovanje različnih strok omogoča učencem šole in tudi drugim osebam s posebnimi potrebami v našem okolju vzpostavljanje holističnega pristopa in gradnjo uspešne inkluzije na področjih vzgoje in izobraževanja ter vključevanja v družbeno okolje in zaposlovanje.

Sodelujoči so se zato strinjali, da za optimalno zasledovanje teh ciljev prihodnje podobne posvete uvrstijo v svoje programe. Na prihodnjem posvetu bodo razpravljali o posledicah epidemije in organizacijskih posebnostih ustanov, so še sporočili z OŠ Jela Janežiča.

Vir in foto: OŠ Jela Janežiča

Povzel: Janez Porenta

0 0 votes
Article Rating